Výjimka je nyní platná a tvoří podklad pro řízení o změně územního rozhodnutí, které začalo v březnu loňského roku. Účastníci řízení se mají k žádosti vyjádřit do 7. května letošního roku.

„Podle naší právní analýzy se krajský soud pečlivě nezabýval nejméně čtyřmi našimi žalobními body ze šesti. V kasační stížnosti jsme proto požádali Nejvyšší správní soud, aby rozsudek přezkoumal,“ shrnul předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

V rozhodnutí o výjimce ke škodlivému zásahu do biotopů šestadvaceti vzácných druhů živočichů dálnicí D1 u Přerova podle něj chybí přesné označení vegetačního období a hnízdění ptáků, takže po tuto dobu nelze provádět terénní práce.

„U dosadby dřevin a náhradní výsadby chybějí údaje o počtech a druzích dřevin a doby péče o ně. Ve spisu také nebyl projekt ochranných opatření, který Děti Země nemohly připomínkovat,“ doplnil.

Jiné varianty obchvatu

Posledním bodem stížnosti je upozornění na skutečnost, že existují varianty dálničního obchvatu Přerova, které mohou mít méně škodlivý vliv na cenné biotopy, a navíc se vyhnou zastavěnému území Dluhonic. V této místní části Přerova padnou kvůli dálnici některé domy a lidé přijdou i o hřiště.

Protože je výjimka od 29. března pravomocná, může nyní pokračovat řízení o změně územního rozhodnutí.

„Zdá se nám poněkud bizarní, když investor po vydání územního rozhodnutí předělá velkou mimoúrovňovou křižovatku, ale už odmítá odchýlit trasu dálnice v délce jednoho kilometru asi o 150 metrů na východ od Dluhonic, ačkoliv o to občané opakovaně žádají už od roku 2000,“ kritizuje Miroslav Patrik.

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy není změna trasy dálnice v této fázi přípravy možná.

„O posunutí trasy nemůžeme uvažovat. Není možné se zavděčit všem a nevíme, jaký brouk se pro změnu nachází o sto padesát metrů dále,“ poznamenal.

Postup prací

V současné době probíhá na úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem archeologický výzkum.

„Připravujeme se společností ČEZ a plynaři přeložky a to, co můžeme dělat, na to chystáme smlouvy a dokumentace. Podle harmonogramu by měla stavba začít ještě letos, ale zahájit ji můžeme až poté, co získáme stavební povolení. Jako každý investor musíme projít správním řízením, a tím projdeme. Otázkou ale je, jak dlouho to bude trvat,“ uzavřel.