Přerovští zastupitelé totiž nakonec neschválili původní návrh radních, aby ulice nesla název Hostýnská.

Návrh pojmenovat ulici po legendárním válečném pilotovi Františku Fajtlovi vzešel na jednání od zastupitele Vladimíra Puchalského (Společně pro Přerov). Podpořila ho většina přítomných.

„Název ulice Hostýnská mi připadal příliš neutrální, protože ulice sousedí s několika dalšími, které nesou jména osobností přerovského odboje – rodiny Lančíkových nebo generála Rakovčíka,“ vysvětlil Vladimír Puchalský.

„Zastupitelé byli toho názoru, že by se ulice měla jmenovat po osobnosti, která se nějak váže k Přerovu. A tou legendární pilot František Fajtl určitě je,“ doplnil také mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Podle jeho slov působil Fajtl krátce před válkou v Přerově a osobně se účastnil předávání zdejšího vojenského letiště do rukou německých okupantů v roce 1938.

„Tuto známou scénu z předávání letiště v Přerově Němcům, kdy velitel vítá okupanty s houserem a v předklonu, si dokonce vypůjčil do svého filmu Tmavomodrý svět režisér Jan Svěrák. František Fajtl tenkrát musel zastupovat velitele při jednání s Němci,“ přiblížil Jaroslav Schön z přerovského Svazu letců.