„Chceme tímto způsobem protestu upozornit na to, že se ze školství může stát instituce, která děti jen hlídá, ale neučí, protože jim nedokáže zajistit kvalitní vzdělání. Díky nízkému ohodnocení pedagogických pracovníků ubývá kvalitních odborníků a konkrétně na naší škole scházejí učitelé přírodovědných oborů,“ shrnula ředitelka školy Věra Václavíčková.

Pedagogové zvolili tento způsob protestu i proto, že nechtěli, aby si někdo bral děti jako „rukojmí“ k řešení politických otázek. O způsobu protestu se mezi pedagogy rozhodovalo spravedlivým hlasováním.

„Každá třída se dnešního programu zhostila po svém. Někdo zvolil kolektivní hry, rukodělné činnosti, jiní vyučující si domluvili exkurze a vycházky po okolí. V hodinách u vyšších ročníků se promítaly filmy v angličtině nebo k tématu, které právě žáci probírají. Co se nám už v minulosti osvědčilo, bylo to, že si učitelé a děti si vyměnili role. Učitelé si sedli do lavic a děti vedly hodinu, zkoušely a známkovaly,“ poznamenala Věra Václavíčková.

Učitelé i děti byli novinkou nadšení.

„Vyučování jsme strávili tak, že jsme se s dětmi podívali na naučný film, pak jsme byli v knihovně a ještě zajdeme na náměstí T. G. Masaryka, kde vzniká koberec z přírodnin,“ popsala učitelka Eva Floreková, která učí čtvrtou třídu.

Podle jejího názoru zvolnění tempa jednou za čas neuškodí.