„Dlážděná cesta, oddělující kostel a bratrskou školu, je jednou z nejlepších ukázek řemeslné práce té doby," přiblížil archeolog Jan Mikulík.

Badatelé na ni narazili už na jaře roku 2012, kdy objevili základy kostela svatého Marka a bratrské školy.

Podle jejich slov musel po této cestě prokazatelně procházet i Komenský v době svého „přerovského" působení.

Boční stěny uličky, která je zhruba metr pod současným povrchem, budou částečně využívat dochované základy školy a bratrské modlitebny. Ulička má být směrem od modlitebny a z města chráněna zábradlím.

Originální venkovní prezentace vyroste v lokalitě Na Marku už do tří měsíců a má připomenout myšlenky Jana Amose Komenského.

V místech vznikne pietní připomínka bratrské modlitebny a na návštěvníky čeká i venkovní prezentace nálezů – ve vitrínách spatří texty, schémata, ale i kopie artefaktů. Součástí budou i herní prvky.

Archeologové nyní v lokalitě Na Marku provádějí záchranný výzkum formou dohledu a podařilo se jim zachytit i některé dosud neporušené situace. S pomocí detektoru kovů narazili například na mosazný knoflík ze šestnáctého století.