„Nemůžeme říci, že by to pro nás bylo nějaké překvapení, protože už v době, kdy se zde prováděly sondy, bylo patrné, že tam kostka je. V minulosti se dělaly kočičí hlavy buď ze žulové nebo čedičové kostky,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Arnold Rozehnal.

Dělníci narazili na původní povrch po odfrézování komunikace a dlažba se nacházela na ploše zhruba 500 metrů čtverečních. „Na starších cestách se s tímto jevem setkáváme poměrně často - kostky se většinou nevybagrovaly a rovnou je překryl nový asfaltový povrch,“ řekl.

U Technických služeb města Přerova našly práci dvě mladé ženy z Ukrajiny - Anna Zalevskaja (na snímku vpravo) a Inna Červenkova.
Utekly před válkou, v Přerově se mladé Ukrajinky starají o zeleň v parku

Obnažená historická dlažba se stala rázem námětem debat Přerovanů, kteří se dohadovali, kdy se Komenského třída poprvé asfaltovala. Někdo tipoval sedmdesátá léta, jiný šedesátá. Podle historika Petra Sehnálka z Muzea Komenského v Přerově překryl dlažbu poprvé asfaltový koberec v první polovině sedmdesátých let minulého století.

„Za první republiky se ulice ve městě pravidelně předlažďovaly, takže stavebníci teď zřejmě nenarazili na původní historické kostky z 19. století, které známe z historických fotografií Přerova. Například křižovatka u Šířavy byla předlážděna v roce 1930, podobně jako jiné ulice ve městě. Údaje o pozdějších stavebních úpravách už nemáme k dispozici. V dobovém tisku z roku 1966 se ale dočítáme, že městu scházejí na opravy kapacity a v Přerově není dost dlaždičů,“ uvedl jednu zajímavost Petr Sehnálek.

Jak upřesnil ředitel Státního okresního archivu Jiří Lapáček, působila ve městě za první republiky firma Bratří Jan a Karel Jaškové, podnikatelé dlažeb v Přerově.

„Měla žulové lomy ve Frýdberku, dnešní Žulové, drobové lomy v Dolním Újezdu, ve Výklekách a Hradčanech u Nezamyslic. Firma byla založena v roce 1898 a působila ještě chvíli po válce. Pak ale byla znárodněna,“ doplnil.

Stavba nového nákupního centra v Lipnické ulici v Přerově. 10. května 2022
V Přerově roste další nákupní areál. Do centra nikdo nechodí, zoufají obchodníci

Zažila všechny přelomové události Přerova

Historická dlažba na Komenského třídě a v ulici Velké Novosady zažila bez nadsázky všechny přelomové události Přerova.

„Nejen německou okupaci, ale zažila i příjezd sovětských tanků v roce 1968. Na dobových snímcích jsou patrné i záběry z prvomájových průvodů, kdy jdou po této vydlážděné ulici železničáři,“ zmínil Petr Sehnálek.

Stavebníci aktuálně na křižovatce ulic Velké Novosady, Kojetínská a Komenského kopou výkop pro konstrukční vrstvy, a tyto práce budou probíhat do poloviny prázdnin. Pak se přemístí na druhou část.

„Jsou tam přeložky vody, veřejného osvětlení, překládá se plynovod a část parovodu. V areálu Juty máme komunikaci na podkladních vrstvách, připravujeme tam výkopy pro chodník a cyklostezky,“ popsal postup prací hlavní stavbyvedoucí Arnold Rozehnal.