Debaty o proměně této nebezpečné křižovatky na okružní začaly už před několika lety. Na investici byly přislíbeny dotace a o detailech projektu se diskutovalo i na veřejném slyšení. Proč se plánovaná akce najednou zadrhla? Podle přerovských radních má firma přehnané finanční nároky.

„Za metr čtvereční chtějí téměř 3 tisíce korun, zatímco cena v čase a místě obvyklá je 980 korun za metr čtvereční. Ani kraj, ani město, které je dotčeno pouze tou částí, kde je cyklistická cesta a chodník, si nemohou dovolit za těchto podmínek pozemky nabýt," vysvětlil přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP).

Podle vedení města požaduje společnost MJM Litovel za pozemky částku 3,5 milionu korun.

„Jednou z možností, jak problém řešit, je, že tato komunikace bude převedena ze silnice druhé třídy na první, čímž by se stala veřejně prospěšnou, a bylo by možné pozemky vyvlastnit," nastínil jednu z variant náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

„Prezident podepsal novelu zákona, která definuje jednoznačně a pregnantně, že dopravní stavby jsou veřejnými stavbami, a tím se otevírá cesta k urychlení procesu nabytí vlastnických práv proti vůli vlastníků. Dá se předpokládat, že se ten proces zrychlí a budou využity instituty vyvlastnění," doplnil ho také primátor.

Strategický význam

Stavba okružní křižovatky Tržní – Polní – Dluhonská má pro dopravu v Přerově strategický význam.

„Bez ní se nedá zrealizovat mimoúrovňové křížení v Předmostí a tedy ani vnitřní průtah městem," shrnul ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic v Olomouci Martin Smolka.

Blokování provozu a hledání řešení

Podle zástupců společnosti MJM Litovel se po změně tvaru křižovatky zkomplikuje přístup do areálu. Firma prý opakovaně upozorňovala na to, že navrhovaná řešení jsou pro dopravní napojení areálu nepřijatelná.

„Elipsovitý tvar objezdu, bez samostatného ramene pro výjezd z areálu, bude pro společnost jako vlastníka pozemků a budov znamenat zhoršení dopravní obslužnosti," řekla advokátka MJM Litovel Dana Holcman.

Podle ní totiž dojde k situaci, kdy se v úrovni vjezdu do průmyslového areálu bude střetávat velké množství aut z Dluhonské ulice, areálu chemičky Precheza, Celní správy a MJM Litovel.

„To bude s ohledem na množství a charakter vozidel, která jsou převážně nákladní, znamenat blokaci plynulého provozu," dodala.

V areálu se mimo jiné nachází i veřejná čerpací stanice pohonných hmot a nepohodlný vjezd a výjezd bude znamenat omezení množství klientů, nakupujících pohonné hmoty.

Kraj na některé požadavky společnosti přistoupil.

„Zvýšili jsme počet ramen křižovatky ze čtyř na pět kvůli dopravní obslužnosti areálu," shrnul olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).

„Finanční požadavek je nad rámec odhadní ceny, ale celková částka zase není tak závratná, aby nebyla v možnostech města Přerova. Magistrát si musí dát na misku vah cenu za výkup a komfort křižovatky. Míček v tuto chvíli není na straně kraje," uzavřel hejtman.