Zastávka před Koner barem se po zhotovení nové zruší. Stanoviště bude stát milion osm set tisíc korun a práce si vyžádají částečnou uzavírku silnice.

Řidiči, jejichž cesta vede Palackého ulicí, se budou muset brzy připravit na větší dopravní zátěž. Plánované budování autobusového zálivu si vyžádá dopravní omezení v úseku od vjezdu na parkoviště u pasáže po křižovatku se silnicí v ulici Boženy Němcové. Stávající provizorní autobusová zastávka před Koner barem se stane minulostí.

„Původní zastávka v Palackého ulici slouží už několik let, ale vždy byla považována za dočasnou, proto tu kromě lavičky není žádné zázemí pro cestující. Její umístění za křižovatkou zároveň není bezpečné a jsou zde špatné rozhledové podmínky,“ řekla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová (ANO).

Nová zastávka před někdejší živnostenskou školou má splňovat všechny požadované parametry. Bude mít záliv ze žulové kostky o šířce 2, 75 metru a stavba počítá i s přístřeškem pro cestující, jenž bude umístěn mimo průchozí prostor nástupiště. Poblíž plánované zastávky je i silniční stožár - ten bude demontován a přeložen. Zbudování zastřešené zastávky přijde na 1 milion 800 tisíc korun.

Objížďka na Olomouc

Technologický postup stavby nového stanoviště ovšem vyžaduje částečné uzavření ulice Palackého a to ve směru ze Zlína na Olomouc. Nejen osobní auta, ale i cestující městské hromadné dopravy čekají objížďky.

„Objízdná trasa pro autobusy povede přes Kratochvílovu ulici, tedy po trase, kudy vedla městská hromadná doprava dříve. Pro osobní dopravu mohou řidiči využívat ulici Komenského, Velké Novosady, nábřeží Protifašistických bojovníků. Na Předmostí mohou pokračovat ulicí Polní,“ informoval radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Podle něj je prioritou dopravní omezení zkrátit na dobu nezbytně nutnou, přičemž největší objem prací by měl proběhnout o prázdninách. Avšak termín, kdy částečná uzavírka začne zatím není stanoven. Nejpozději ve třetím týdnů v září by se podle Tomáše Navrátila měla obousměrná doprava do ulice Palackého vrátit.