Zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Olomouckého kraje a města se sešli trochu netradičně na pódiu před nákupní galerií v Přerově. Přímo v Předmostí už se totiž rozběhly práce a terén by zahájení neumožňoval.

Investice Ředitelství silnic a dálnic za zhruba 358 milionů korun zahrnuje kombinaci novostavby a rekonstrukci stávajících komunikací.

Řeší prostor od přivaděče dálnice D1, jeho propojení estakádou nad železniční tratí s Polní ulicí, rozšíření této ulice a budoucí napojení na most Legií.

Pamětní desku obětem druhé světové války z řad četnictva odhalili ve čtvrtek na nároží přerovské policejní budovy v ulici U Výstaviště.
V Přerově odhalili pamětní desku obětem z řad četnictva

„Zkapacitnění průtahu silnice I/55 podstatně sníží dopravní zátěž podjezdu v Předmostí díky výstavbě nové dvoupruhové estakády. Výrazné zlepšení přinese také rozšíření Polní ulice na čtyřpruh,“ konstatoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa.

Jedna z nejvíce zatížených křižovatek v Přerově se nachází mezi ulicemi Polní, Velká Dlážka a silnicí I/47, kde se silnice spojují do jedné trasy a vedou středem města.

„Pro zvýšení kapacity tohoto úseku je navržena výstavba estakády přes železniční trať s převedením dopravy k dálničnímu přivaděči. Součástí je i rozšíření Polní ulice a výstavba okružní křižovatky,“ dodal.

Novostavba navazuje na stávající infrastrukturu a součástí projektu jsou i rekonstrukce a modernizace stávajících komunikací.

Na budově Střediska volného času Atlas a Bios v Žižkově ulici v Přerově se objevily praskliny.
Další budova v Přerově má narušenou statiku

Příprava už začala

Podle ředitele olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martina Smolky už příprava území začala.

„Začali jsme budováním příjezdových tras, odstraněním náletových dřevin a v současné době probíhá skrývka zeminy na příjezdu od Olomouce,“ upřesnil.

Hlavní trasa je dlouhá 1,5 kilometru a počítá se s téměř osmdesáti stavebními objekty.

„Mostní estakáda je technicky velmi náročná, ale další úskalí spočívá v tom, že se pohybujeme v intravilánu, je tu spousta přeložek a tomu odpovídá i počet objektů. Řada přeložek je na ulici Polní, která se bude muset překopávat,“ konstatoval.

Součástí akce jsou i cyklostezky, osvětlení a další úpravy. Stavba by měla být dokončena v únoru roku 2021.

Archeologové při průzkumu lokality Malé Předmostí, kudy vede trasa budoucí dálnice D1 z Říkovic do Přerova.
Územní řízení na stavbu D1 u Říkovic bylo přerušeno

Světlo na konci tunelu

Pro přerovského primátora Vladimíra Puchalského zahájením mimoúrovňového křížení v Předmostí symbolicky vysvitlo světlo na konci tunelu.

„Jsem optimistický v tom, že zahájení této stavby zahajuje celý komplex systému dopravních staveb na území města, a že do čtyř pěti let se dočkáme takové silniční kvality a úlevy, že budeme pyšní na to, co jsme ve spolupráci s ŘSD a krajem dokázali,“ řekl.

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk teď považuje za hlavní úkol dokončit dálnici D1 v úseku mezi Říkovicemi a Přerovem.

„Dálnice D1 je klíčová pro Olomoucký kraj, Českou republiku, pro Přerovsko a Přerováky. Mám obavu z toho, že jakmile se otevře úsek mezi Lipníkem a Přerovem, kamióny se naštosují v Předmostí,“ uzavřel.

Inverze a smog v Přerově
Životní prostředí v Přerově? Radní dostali 3-