Statická zkouška na lávce U Tenisu se uskutečnila tento týden v pondělí.

Podle požadavků projektanta bylo na novém přemostění rozmístěno šest nákladních aut o celkové váze 45 tun.

Nejprve vjela nákladem zatížená vozidla do středu lávky, pak se stejná váha přenesla i do krajního pole.

„Ještě předtím geodeti provedli zaměření stávající nivelety úrovně lávky. Po jejím zatížení znovu zaměří pokles nebo průhyb a projektanti na základě svých programů vyhodnotí statickou únosnost lávky," přiblížil průběh zátěžové zkoušky Zdeněk Dostál z odboru rozvoje přerovského magistrátu, který na stavbu dohlíží.

Další zkouška vibracemi

Podle něj není na první pohled žádný průhyb patrný, s přesností to ale zjistí teprve výpočty.

Po statické zkoušce bude ještě tento týden následovat také dynamická. Uskuteční se v pátek 15. srpna.

„Odborníci z pražské vysoké školy budou měřit dynamické účinky chování lávky a určí technologický postup, jak ji rozvibrovat.

Pokud by nevyhověla dynamickým účinkům, řešilo by se utlumení lávky pomocí tlumičů," doplnil.

Stavebníci mají na dokončení nového přemostění, které překlenulo řeku Bečvu v místech u tenisových kurtů, poslední dva týdny. V době, kdy se děti začnou chystat do školy, bude totiž dílo definitivně hotové. Lávka by měla být zpřístupněna veřejnosti nejpozději do 1. září.

„Ukončení stavby a předání díla se uskuteční 24. srpna, a poté bude následovat kontrolní prohlídka stavebního úřadu. Je podána žádost o předčasné užívání lávky, protože samotná kolaudace proběhne až po vyhotovení geometrického plánu do konce roku," zmínil.

Elegantní krasavice

Stavebníci teď dokončují terénní úpravy a zaseli trávu.

Firma navíc upravila břeh řeky Bečvy směrem k lagunám a parku Michalov.

Cyklisté se mohou už brzy těšit také na pohodlné napojení na novou stezku k laguně.

Přerované sledují práce na dokončení lávky s velkým zaujetím.

Některým ale vadí, že nové přemostění přišlo o své typické prohnutí, které měla předchůdkyně stavby. Právě kvůli němu byl ale mostek během záplav pod vodou vždy jako první.

„Trochu se bojím toho, jak budu teď do toho vršku na kole šplhat, ale snad to zvládnu. Nová lávka se mi ale moc líbí, je to taková elegantní krasavice," vyjádřila svůj názor starší žena, která se přišla podívat na to, jak práce pokračují.

Žulové ledolamy

Životnost stávající lávky U Tenisu je sto let a představuje lepší ochranu proti povodním.

„Na dvou pilířích, které jsou nejblíže vodě, je vidět žulové ledolamy. Na základě požadavků Povodí Moravy byla celá konstrukce navržena a dimenzována tak, aby byla minimálně metr šedesát nad stoletou vodou," vysvětlil Zdeněk Dostál. Táhla navíc umožňují lepší průtok vody.

Nová lávka U Tenisu je dlouhá 94 metrů a široká 3,5 metru.

Dopravní režim bude stejný jako v minulosti – cyklisté i chodci se musejí vyhnout.

Celkové náklady jsou zhruba 25 milionů korun.

Jak se stavěla lávka:

rok 2010 – lávku u tenisových kurtů zničila květnová povodeň, kdy do Přerova vtrhla padesátiletá voda. V červenci téhož roku odborníci definitivně potvrdili narušenou statiku mostku a doporučili jeho odstranění

Zábrana z pletiva na lávce U tenisu v Přerově, která je od povodní mimo provoz.

rok 2011 – začíná se vybírat návrh, jak by měla nová lávka vypadat. Zvítězil předpjatý železobetonový trám se závěsy, který je v případě povodní bezpečnější

Vizualizace budoucí podoby lávky U Tenisu

rok 2014 – stavba lávky U Tenisu dlouho vázla, investici zkomplikovalo výběrové řízení na dodavatele

září 2014: lávka se uzavřela pro veřejnost

Lávka U Tenisu v Přerově se v pondělí 8. září 2014 uzavřela. Začne její demolice

říjen 2014: do starého mostku se zakousl bagr, po demolici skončil 200 tun vážící kolos v Bečvě

Demolice lávky U Tenisu v Přerově


jaro 2015: stavba lávky U Tenisu běží rychlým tempem. O výběrové řízení na demolici lávky se začal zajímat ÚOHS. Lávka byla totiž místo původně plánovaného odstřelu zbourána kleštěmi na beton

Stavba nové lávky přes řeku Bečvu U Tenisu

červenec 2015: lávka je zavěšená na táhlech

Stavba lávky U Tenisu, polovina července 2015


srpen 2015: zátěžové zkoušky na novém mostku

Na lávce U Tenisu probíhaly zátěžové zkoušky, které měly zjistit její nosnost. Stavba bude definitivně hotová do konce srpna 2015.