Nové kanalizace se díky ní konečně dočkají obyvatelé místní části Přerova Čekyně, ale i obcí na Lipnicku na trase Dolní Újezd- Skoky-Staměřice a hranické části Lhotka.

Na Přerovsku a Lipnicku se má kanalizace budovat osmnáct měsíců, na Hranicku pak rok. Investorem stavby, která se skládá ze tří částí, je přerovská společnost Vodovody a kanalizace (VaK).

„V první fázi se dočkáme vybudování splaškové kanalizace v místní části Přerova Čekyně. Ta je tvořena kanalizací o celkové délce 5 796 metrů a stavbou čističky odpadních vod, jež bude čistit také odpadní vody z Penčic a blízkých obcí Lhotka a Zábeštní Lhota,“ upřesnil primátor Přerova Petr Měřínský (ANO).

Na dvě desítky obyvatel panelového domu v ulici Interbrigadistů v Přerově musely být evakuovány při rozsáhlém požáru v jednom z bytů. 13.8.2019
Požár v přerovském paneláku vyhnal obyvatele na ulici, čtyři lidé zraněni

Druhá etapa stavby zahrnuje vybudování kanalizace v Dolním Újezdu na Lipnicku a částech Skoky a Staměřice.

„V Dolním Újezdu je už v části obce provozována kanalizace, jejíž součástí je i čerpací stanice a výtlačné potrubí, které dopravuje splaškové vody do Lipníku. Nová splašková kanalizace bude logicky navazovat na tu stávající. Buduje se v délce 6 075 metrů a zahrnuje i stavbu tří separačních čerpacích stanic,“ konstatoval náměstek primátora Michal Zácha, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace.

Třetí stavba se dotýká Hranicka - a řeší odkanalizování místní části Lhotka a vybudování čističky odpadních vod. Kanalizace povede v délce 990 metrů.

Na náročné investiční akci spolupracovaly se společností Vodovody a kanalizace také města Přerov a Hranice a obec Dolní Újezd.

„Města s obcí zajistily projektovou přípravu a na Vodovody a kanalizace převedly práva ze stavebních povolení. Společnost VaK pak požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí, která se předpokládá ve výši 91 milionů korun,“ uzavřela mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Zleva: předseda představenstva společnosti Agel Aleš Herman, hejtman Ladislav Okleštěk a arcibiskup olomoucký Jan Graubner.
V Přerově vznikne vyšší odborná škola pro zdravotnický personál