Ty byly na trase dálnice D1 vykáceny na začátku roku. Rozběhnutou stavbu by to ale podle vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nemělo nijak ovlivnit.

Soud zjistil, že náhradní výsadba byla uložena bez řádného odůvodnění, takže se o ní musí znovu rozhodnout. „Jsme spokojeni, neboť soud rozhodl už za tři měsíce a ještě uznal tři body naší žaloby ze čtyř, které se týkají lhůty a umístění náhradní výsadby za způsobenou ekologickou újmu kácením dřevin. Současně nám vadí, že krajský úřad naše připomínky k nejasnostem uložení tohoto kompenzačního opatření olomouckým magistrátem ignoroval,” komentoval rozsudek předseda spolku Krajina Dluhonice Pavel Ježík.

Krajský soud podle něj zjistil hlavně nepřezkoumatelnost rozhodování krajského úřadu, neboť není zřejmé, proč se těmito upozorněními spolku k náhradní výsadbě pečlivě nezabýval. „Navíc magistrát v rozporu se zákonem vložil do spisu dva nové podklady, aniž účastníkům řízení, včetně Dětí Země, umožnil se k nim vyjádřit,“ dodal.

Výstavba dálničního obchvatu, 8. listopadu 2023, Přerov.
VIDEO: Stavba dálnice D1 u Přerova pokročila, nad chemičkou se buduje estakáda

I když spolek žádal, aby mimo těleso dálnice byly nové dřeviny vysázeny již do tří let od jejich kácení a ne až do dvou let od zprovoznění dálnice, což může být až za pět let, úřady rozhodly vysadit všechny nové dřeviny k pozdějšímu termínu.

„Rozsudek prokázal, že účast veřejnosti v řízeních o stavbách s vlivem na životní prostředí je důležitá, neboť nelze stavbu povolit, aniž se podle zákona uloží konkrétní a logicky odůvodněná náhradní nebo zmírňující opatření,“ uvedl Miroslav Patrik, předseda spolku Dětí Země, jenž byl také účastníkem řízení.

Děti Země od prosince 2022 do prosince 2023 zaslaly na Krajský soud v Ostravě sedm žalob, v nichž napadají sedm stavebních povolení pro dálnici D1 kolem Přerova, které vydaly ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Krajský úřad v Olomouci a olomoucký magistrát. Řízení jsou nyní přerušená do rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení příslušného paragrafu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Místní část Přerova Dluhonice, kterou protne dálnice D1, se dočká dalších kompenzací. Finance půjdou do oprav chodníků, výměny veřejného osvětlení a nových parkovacích ploch. Foto:Magistrát města Přerova
Dluhonice, které protne D1, se dočkají oprav chodníků a výměny osvětlení

Podle ředitele brněnského závodu ŘSD Davida Fialy zpomalení stavby dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem kvůli rozhodnutí soudu nehrozí. „Je to bez vlivu na stavbu, protože všechny stromy, které měly být pokáceny, pokáceny jsou. Jde o administrativní souboj Dětí Země s úřady, které povolení vydaly,“ zhodnotil David Fiala. Stavba podle něj dál běží podle harmonogramu.

Na úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se i v zimních měsících pracuje, pokud jsou vhodné klimatické podmínky. „V prosinci byla dokončena přeložka nové silnice na Bochoř, po které budou moci jezdit řidiči od ledna příštího roku,“ popsal Petr Černík, ředitel stavby a zástupce zhotovitele z firmy Strabag. V současné době se jezdí po staré cestě na Bochoř a doprava je řízena semaforem kyvadlově.

Úplná uzavírka. Ilustrační foto.
Spojení do Bochoře od pondělí zkomplikuje úplná uzavírka

„Na hlavní trase dálnice D1 se dokončují sanační opatření a probíhá stavba konsolidačních násypů u zbývajících mostních objektů, které byly v kolizi se stávajícími sítěmi, a jež bylo nutné přeložit. V areálu chemičky Precheza je odvrtaná většina pilot a probíhá zde betonáž základů pilířů pro estakádu, jejíž stavba bude naplno probíhat v roce 2024,“ upřesnil náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil.