Zhotovitelem obří investice za 6,92 miliard korun je sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, které má dílo dokončit za devětatřicet měsíců, tedy v roce 2025. Součástí dálnice jsou tři mimoúrovňové křižovatky, protihlukové stěny o délce čtyři kilometry a čtrnáct mostů.

Nejnáročnějším objektem je téměř kilometr dlouhá mostní estakáda, která převádí dálnici přes řeku Bečvu, chemičku Precheza a čtyřkolejnou trať Olomouc - Přerov.

„V lednu jsme vykáceli stromy v okolí hřiště v Dluhonicích, a pak také starý jabloňový sad v Lověšicích. Nyní se provádí skrývka zeminy - manipulace s ornicí je vhodná právě v těchto měsících, protože není zaseto a neprobíhá žádná stavební činnost, takže jsou volnější kapacity přepravců,“ popsal ředitel stavby Petr Černík ze společnosti Strabag.

Zahájení stavby posledního úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi. 20. prosince 2022
Děti Země chtějí zastavit stavbu D1 u Přerova, podaly k soudu dvě žaloby

Úsek dálnice D1 je podle něj rozdělený na tři části.

„První je ve směru od Kroměříže, druhá část je rozdělena koridorem trati Břeclav - Přerov a vede od železnice po řeku Bečvu. Poslední část je od Bečvy směrem na Lipník. Tam se ještě nezačalo a předpokládáme zahájení zhruba do týdne,“ upřesnil.

Zemina, kterou stavebníci shrnou v první etapě, se převeze na zemědělské pozemky.

„Skrýváme třicet centimetrů humózní a dvacet centimetrů takzvané podorniční vrstvy. Tu humózní začneme v nejbližší době odvážet na zemědělské pozemky, podorniční necháme na staveništi a budeme využívat ke zpětnému zpevnění svahu a rekultivaci ploch, dotčených stavbou. Odvážení ornice bude probíhat v průběhu několika týdnů, na začátku stavební sezony 2023 bychom chtěli začít sanovat podloží a zakládat mostní objekty,“ upřesnil.

Ilustrační foto
Developer Accolade vybuduje v lokalitě Staré Rybníky průmyslový park

Kilometr dlouhá estakáda

Klíčovým objektem je podle ředitele stavby ocelová konstrukce, která překonává jak řeku Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať.

„Kvůli těmto překážkám byla navržena dlouhá estakáda, která bude z ocelových nosníků na betonových sloupech. Mostovka má délku necelý kilometr a tento zásadní projekt realizuje firma Doprastav,“ upřesnil Petr Černík.

Stavba vypukne v květnu. „Je to objekt na kritické cestě, který nám definuje délku té stavby. V současné době projektujeme a vymýšlíme technické řešení,“ zmínil. Zhotovitel pracuje na řešení také s chemičkou Precheza.

„Součástí zakázky je i úprava skládky zelené skalice, protože procházíme nad ní. Konstrukce mostu je tomu uzpůsobena tak, že nosníky jsou v místě křížení se zelenou skalicí uzavřené, aby konstrukce nad skládkou netrpěla,“ řekl.

Vizualizace dálnice D55 Olomouc - Kokory. Křížení se silnicí Velký Týnec - Grygov.
Dálnice z Olomouce na Přerov se má začít stavět ještě letos. ŘSD má sedm nabídek

Děti Země se nevzdávají

Nad vymodleným úsekem D1 se stále stahují mračna, protože ekologičtí aktivisté Děti Země nedávno napadli získaná povolení.

„Pracuje se tedy nejen na stavbě, ale i v právních kancelářích, protože kromě tří žalob a různých druhů odporů, které se řešily v souvislosti s územním rozhodnutím, podaly Děti Země nyní, když máme v právní platnosti stavební povolení, další dvě žaloby,“ shrnul mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Ten přesto věří, že se podaří úsek dokončit v roce 2025.

„Byť se stavba zakládá zdánlivě na rovině, přesto těchto deset kilometrů pro nás stavaře a investora znamená více než 220 samostatných objektů - máme tedy co dělat, pokud máme splnit, že nejpozději v roce 2025 se na tomto posledním úseku bude jezdit,“ řekl Rýdl.

Podle přerovských radních by neměly práce na dálnici zkomplikovat dopravní situaci ve městě.

„V tuto chvíli stavba dopravu nekomplikuje a věřím, že ani komplikovat nebude. Na podzim jsme slavnostně otevřeli průpich, který je součástí vnitřního průtahu městem, což situaci velmi zlepšilo a provoz je plynulý. Netvoří se kolony, pouze ve špičce občas nějaká vznikne,“ uvedl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Díky zprovoznění průtahu bude vliv dopravy přece jen snesitelnější. Vidina toho, že bude do tří let hotová dálnice, je ale tak velká, že to všichni v Přerově zvládneme,“ zhodnotil náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).