Nyní ale zastaralá hřiště nestačí uspokojit evropské nároky na bezpečnost dětí. Přerovská radnice proto nechala už před lety zpracovat koncepci na rekonstrukci dětských hřišť s výhledem až do roku 2017.

Podle ní by měla ve městě postupně zmizet většina nevyhovujících hřišť. Na území města Přerova je v současné době zhruba 130 lokalit s dětskými hřišti nebo vybavením pro předškolní a školní mládež.

Podle úředníků z odboru rozvoje přerovského magistrátu totiž původní koncepce z dob socialismu vycházela z plánované ekonomiky bytové výstavby.

Ta ke každé investici přidělovala částku na technickou infrastrukturu, zeleň a tedy i na dětské hřiště. „Proto je ve městě takové množství hřišť a přitom jsou zcela minimálního rozsahu a vybavení. Velký počet lokalit s dětskými hřišti zapříčinil i jejich nedostatečnou údržbu,“ nastínila problém pracovnice odboru rozvoje přerovského magistrátu Olga Krčmová.

Po dokončení všech etap rekonstrukce by se měl na území Přerova počet míst pro sportovní vyžití dětí výrazně zúžit. „Má vzniknout 38 hřišť určených pro širší území a 26 menších hřišť. Zbývající nevyhovující pak zaniknou,“ upřesnila Krčmová.

Podle Svatavy Doupalové z odboru majetku přerovského magistrátu se v letošním roce plánují opravy hned několika dětských hřišť. „Počítá se třeba s rekonstrukcí ploch v ulici Velká Dlážka, Velké Novosady a v Želatovské ulici,“ vyjmenovala některé z plánovaných investic Doupalová.

Město podle jejích slov na rekonstrukci dětských hřišť přispívá každý rok částkou ve výši kolem pěti milionů korun. „Oprava jednoho hřiště přijde na pět set tisíc korun,“ informovala Doupalová.

Koncepce počítá s postupnou rekonstrukcí areálů až do roku 2017, a to podle finančních prostředků města. „Záměr je takový, aby byly nejdříve zrekonstruovány vybrané lokality pro širší území, a až poté zrušena okolní malá a nevyužívaná hřiště,“ upřesnila pracovnice magistrátu Svatava Doupalová.

V Hranicích letos jen vymění písek

Technický stav areálu a snaha sladit české normy s těmi evropskými byly hlavním důvodem toho, proč se začala opravovat dětská hřiště také v Hranicích.

„V minulých letech jsme odstraňovali nevyhovující prvky na dětských hřištích na sídlištích. Zároveň jsme vytipovávali lokality, kde zůstanou hřiště zachována a kde nikoliv,“ shrnul mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov se navíc dávaly na některá pískoviště v Hranicích zábrany, a to kvůli psům a kočkám.

„V rámci úprav jsme v roce 2005 a 2006 odstraňovali nefunkční mobiliář u více než sedmdesáti hřišť. Prováděly se také opravy a výměny laviček a dětského mobiliáře,“ upřesnil Bakovský.

Právě proto, že město stihlo dát do pořádku velkou část sportovišť už v minulých letech, nejsou nyní investice tak velké. „V letošním roce je vyčleněna na výměnu písku a údržbu dětských hřišť částka zhruba 250 tisíc korun,“ uzavřel Petr Bakovský.