„Jak bezpečně poznám, že už jsem doma ve Vinarech? Tak, že moje auto skončí ve výmolu,“ snaží se odlehčit situaci předseda výboru místní části Vladimír Machura.

Nejhorší úseky jsou podle něj před podjezdem a za ním.

„Jedna cesta je úzká a rozbitá, na druhé je jen kousek chodníku, který nikam nepokračuje,“ krčí rameny Vladimír Machura.

Voda bude muset do koryta vyskočit

Ten se pozastavuje i nad některými „specialitami“ dálnice D1.

„Například nově vydlážděné koryto potoka je výše než samotný potok. Voda tedy bude muset vyskočit tak o půl metru. Navíc nám chybí asi sto metrů protihlukové stěny, ta stále není dokončená,“ zmínil.

Nejhorší úseky?

Na katastrofální stav komunikací, dotčených stavbou dálnice, upozorňuje i starosta Buku Jaroslav Vrtělka.

„Nejhorší je asi úsek mezi Bukem a Prosenicemi, kde jsou okraje silnice vytlačené těžkou dopravou. Auta se snaží jezdit uprostřed, ale když se jim do cesty připlete cyklista, hrozí nebezpečí úrazu nebo pádu,“ vylíčil.

Nebezpečný úsek si už na podzim prohlédli zástupci olomouckého hejtmanství a přislíbili pomoc.

„Některé starosty jsem osobně navštívil a budu v této věci konat. Nejprve je ale nutné porovnat stav před zahájením stavby a po ní, až potom se můžeme zaměřit na konkrétní opravy,“ vysvětlil náměstek olomouckého hejtmana Jan Zahradníček.

Na jaro už čekají jako na smilování ve Veselíčku, kde by měly po domluvě s firmou Skanska začít alespoň opravy silnice u místního kamenolomu. Právě z něj putoval materiál na stavbu.

„Rozbitých cest je u nás více - především z doby, kdy jezdila z kamenolomu na stavbu těžká nákladní auta s materiálem. V nejhorším stavu je ale úsek z Oseku nad Bečvou směrem na Veselíčko,“ popsal starosta obce Tomáš Šulák.

Jako první nejnutnější opravy

Opravy poničených komunikací mají podle Ředitelství silnic a dálnic probíhat postupně a priority určí průzkum.

„Zhotovitel stavby dálnice D1 Lipník - Přerov aktuálně dokončil pasportizaci komunikací, užívaných stavbou, a bude provádět kompletace a porovnání s původním stavem. Hotová by měla být v dubnu a na jejím základě se určí priority - ty nejnutnější opravy by měly být provedeny jako první,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Radní v Přerově se neobávají toho, že by se nejhůře poničené úseky nedočkaly oprav. Město si to prý pohlídá.

„V Přerově je takových úseků více - například silnice mezi místními částmi Popovice a Vinary. Na kontrolních dnech v průběhu stavby dálnice se nám dostalo ujištění, že k opravám postupně dojde,“ uzavřel přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).