Ve vsi žije 299 obyvatel, ovšem obec se podle starostky Hany Bezděkové v současnosti potýká s jejich odlivem.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Myslím si, že každá záležitost, která se týká našich občanů a obce, je důležitá. Ať už jsou to každodenní záležitosti, nebo věci, které se vyskytnou náhle a potřebují řešit okamžitě nebo se plánují dlouhodobě a neustále se hledají finanční zdroje na jejich pokrytí. Jako malá obec dobře víme, jak je těžké udržet vše v rovnováze, vše financovat bez zadlužování obce. Co se týká údržby a obnovy majetku, zde bylo už mnoho vykonáno, nyní je na prvním místě realizace bezdrátového rozsahu v obci s napojením na HZS.

A co se týká společenského života, čekají nás v říjnu hody, na kterých se, doufám, sejde hojná většina občanů v novém sále obecního úřadu.
Ráda bych docílila zlepšení vzájemných vztahů mezi lidmi a mezi zájmovými spolky v obci. Když bude spokojený občan, bude spokojená i celá obce.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Podařila se nám dokončit výstavba a kolaudace přístavby obecního úřadu, kde byl rozšířen stávající, již svou kapacitou nevyhovující, společenský sál, včetně vybudování nových sociálních zařízení. Občané tak mají možnost využívat společenský sál k různým rodinným oslavám a akcím. Obec může také pořádat společenské akce v důstojném prostředí.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Pro malé obce nedostatek finančních prostředků. Bez dotačních titulů není malá obec schopna realizovat větší investiční akce na obnovu nebo výstavbu nových aktivit. Dále z našeho pohledu zvyšující se nároky na byrokracii – plnění různých vyhlášek, zákonů a nařízení, které jsou ale navenek prezentovány jako ulehčení.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Určitě ano, i díky obětavosti některých místních lidí. V obci fungují tři spolky – sbor dobrovolných hasičů, TJ Spartak a Myslivecké sdružení Hložec. Obec má také zřízenou kulturní komisi. Obec se ve spolupráci se spolky buď střídavě, nebo i dohromady stará o to, aby se v obci i společensky žilo. Ať už jde o sportovní soutěže, taneční zábavy a plesy, nebo třeba odpoledne pro děti s rodiči či maškarní ples pořádaný mateřskou školkou, posezení u vánočního punče pro seniory nebo třeba zájezd do vinného sklípku. Celý rok se něco děje, je jen na každém z nás, zda se akcí zúčastňovat bude či nebude.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?
Toto nás nejen straší, ale vysloveně tíží. Je několik příčin – obec nemá volné pozemky pro případnou zástavbu. Jako malá obec nejsme schopni nabídnout moc pracovních příležitostí, a tak lidé musejí za prací dojíždět do vzdálenějších míst.
Řešení je velice složité, obec nemá vhodné stavební parcely, část obce se nachází i v povodňovém pásmu, což ztěžuje i samotnou případnou výstavbu a je v tomto směru i omezující. Nicméně se snažíme zachovat v naší obci třeba mateřskou školu, aby se i mladá generace naučila v naší obci žít a takzvaně ji to netáhlo do velkých měst.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Malebná příroda v blízkosti štěrkopískových jezer, klidné prostředí, možnost vyjížděk na kole, blízkost lesa k houbaření. A i když se to někomu nezdá, tak vzájemné vztahy mezi lidmi, kteří jsou ještě ochotni pomoc jeden druhému.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Jelikož nejsem místní rodačka, jsem lidem v obci vděčná za to, že mě přijali mezi sebe, a chci s nimi zůstat i nadále. Nechci měnit místo, kde bych chtěla žít, a kdybych nutně musela, tak určitě klidnou a menší vesničku podobnou té naší.

Martin Vojáček