Velkolepé slavnosti s krojovaným průvodem a Ječmínkovou jízdou králů, ale i koncerty, či výstavami, trvaly od pátku do neděle.

„Déte nám právo na chviličku a přidéte nám gořaličku,“ těmito slovy vyzval starostu města Jiřího Šírka k předání hodového práva chase první stárek. To ještě netušil, že se i on brzy ocitne na pranýři za své prohřešky.

„Všiml jsem si, že ten Lešetín by se měl trochu spravit,“ narážel na nutné opravy chodníků v této části města stárek. Místostarostka Ilona Kapounová ale lidem slíbila nápravu s tím, že celá akce začne už na jaře příštího roku. To ale chase nestačilo.

„Jel jsem kolem Střelnice a je tam pěkná cyklostezka. Proč jste ji ale neudělali taky na Kroměříž?,“ pokračoval ve výčtu hříchů radních stárek.

Starosta města se snažil lidem vysvětlit, že radnice musela nejprve investovat do odstranění škod po loňských povodních a teprve pak přijdou na řadu jiné práce. „Taky se na tom musíme domluvit se Zlíňákama,“ popisoval Šírek. Stárek ho nakonec pochválil alespoň za to, že se při masopustu zhostil role medvěda, za což sklidit velký aplaus přihlížejících.

Po slibech konšelů se začalo s vyplácením, což je zábava, na kterou se lidé z Kojetína každoročně těší ze všeho nejvíce. Jako první to odnesl přistěhovalec z Wallesu, který se zabydlel ve městě. „Má tu kavárnu a vzal si výbornou kojetínskou děvčinu. Nepožádal o ni ale chasu. Za to mu patří pokuta dvě stě ve zlatě a pět na gatě,“ pokáral ho stárek.

Potom už se na náměstí začalo vyplácet ve velkém. Starosta Jiří Šírek dostal za to, že se přeřekl a nazval prvního stárka rychtářem. První stárek se zase musel nechat přetáhnout proto, že nazval místostarostku starostkou. Lidé na náměstí vyplácení hlasitě povzbuzovali a „oběti“ hodového veselí musely za uštědřené rány ještě poděkovat.

Hodové slavnosti v Kojetíně trvaly od pátku do neděle. Na své si přitom přišly všechny generace – starší lidé byli nadšení z tradiční Ječmínkovy jízdy králů a krojovaného průvodu městem, mladší generace pak z koncertů – organizátoři totiž pozvali do města kapelu Mig 21.

„V průvodu se objevilo sedm národopisných souborů, a to nejen z Kojetína, Němčic nebo Kostelce na Hané, ale i ze Starého Hrozenkova či Chropyně,“ vyjmenovala ředitelka Městského kulturního střediska Hana Svačinová. Během hodů se v místní galerii uskutečnila také výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64 s názvem „Kojetínské oka mžiky“ a expozice Zajímavosti a kuriozity kojetínského muzea.

V sobotu se konaly ve městě závody mladých hasičů O hodový koláč a hody zpestřila i projížďka historickými motorovými vláčky z Kojetína do Tovačova a zpět. Jedním ze zajímavých bodů programu bylo i setkání harmonikářů.