Malá vesnice se však může chlubit hned několika zajímavostmi.

Jednak se v jejím katastru nachází jeden ze čtyř domovů pro seniory na území bývalého přerovského regionu, ale hlavně má s největší pravděpodobností služebně a možná i věkově nestaršího starostu na Přerovsku.

Tím je Oldřich Tománek, který ukončí současné volební období v době, kdy oslaví osmdesátku.

ROZHOVOR

Mohl byste upřesnit, jak dlouho řídíte obec?

Začínal jsem jako tajemník národního výboru a na tuto funkci jsem nastoupil v roce 1954. Po čtyřech letech jsem se stal předsedou a od té doby bez přestávky stojím v čele Radkovy Lhoty.

Takže ve vedení obce jsem v podstatě padesát roků. Teď už jsem v důchodu, ale dříve jsem vedle starostování coby neuvolněné funkce pracoval jako ředitel místního domova důchodců a zároveň jsem řídil Ústav sociální péče v Dřevohosticích. Bylo to dost náročné období, ale vzpomínám na to rád.

Čím si vysvětlujte, že jste vždy zaznamenal ve volbách takový úspěch?

Nevím, čím si to mám přesně vysvětlit. Vždycky jsem se ale snažil o to, aby se v naší obci něco udělalo. V tomto volebním období jsem už nechtěl vůbec kandidovat a už vůbec jsem neměl v plánu stát se opět starostou.

Navrhoval jsem, ať to vezme někdo mladší. Jenže nebyl zájem. Vždycky jsem měl snahu, abychom jako obec šetrně hospodařili, a já sám toto starostování beru víceméně jako čestnou funkci. A to asi pro ostatní není zajímavé.

Jaký rozdíl je v tom řídit obec před několika desítkami let a dnes?

Dnes to není jednoduchý, ale peníze jsou daleko vyšší, než byly dříve. Za minulého režimu se dalo něco v obci udělat jen v akci „Z“, jinak to nebylo.

Dnes přibylo byrokracie a všelijakého papírování. Je to mnohdy mravenčí práce, než si vydobudete pro obec nějaké peníze. Je pravdou, že se nám to ale daří.

Podařilo se nám třeba v obci vybudovat rybník, opravit chodníky a místní silnici. Máme také projekt na stavbu dalšího rybníka. Dá se udělat dost věcí, ale chce to čas. Kdybych nebyl důchodce, tak by se to dělalo dost obtížně.

Zajímá vás, co by si přáli obyvatelé obce zlepšit? Říká se, že centrem setkávání v malé vesnici je hospoda, ale ta ve vaší obci chybí.

Já do hospod ani nechodím. Kdyby tu nějaká byla, možná bych občas zašel. V takové malé vesnici se ale s místními lidmi často potkávám na ulici a tam si ledasco vyříkáme.

Jaký je vůbec dnes životní styl lidí na vesnici v porovnání s předchozími lety?

Lidé už nemají zájem nic pěstovat či chovat, jako tomu bývalo dříve. Bývaly doby, kdy by se o trávu málem poprali, dnes může sahat po kolena a nikoho to netrápí.

Obce se zanedlouho dostanou do situace, kdy budou muset nakupovat stroje, aby jim pomohly séct trávu. Myslím, že tento konzumní přístup k životu nemá moc dobrý vliv hlavně na děti.

Jaké vlastnosti by měl mít starosta?

Hlavně by měl mít jakousi přirozenou autoritu a důvěru u lidí, kteří by si ho měli vážit. Pak by si ale měl také stát za svým slovem a měl by být zodpovědný.

Starosta nemá v náplni práci jen dobře hospodařit s veřejnými financemi, podepisovat lejstra, ale také by měl být trochu jakousi oporou v případě jakýchkoliv nenadálých problémů. Může být totiž postaven třeba před řešení sousedského sporu nebo manželských neshod.

Starosta musí umět rozseknout třeba i dva tábory zastupitelů, kteří se neumějí shodnout na nějaké záležitosti. S tím jsem se už taky setkal, a to se vám přiznám, že se pak někdy i zteču.

V katastru vaší obce se nachází domov pro seniory. Jaký vliv to má na vesnici?

Teď to má pozitivní vliv, pomáhá nám to. Naše obec má tak zhruba o sto třicet obyvatel více, a díky tomu máme o několik set tisíc korun větší rozpočet.

Jinak ale máme jeden z nejvyšších věkových průměrů v Olomouckém kraji. I když i my se snažíme na omlazení vesnice dělat, co se dá.

Například dáváme příspěvek na druhé narozené dítě pět tisíc, na třetí deset tisíc a na čtvrtý patnáct tisíc. Čtvrtého občánka v rodině jsme už ale dlouho nevítali.

Snažíme se také vytvářet stavební místa, abychom nalákali do obce nové obyvatele. Dnes tu leží žádosti už čtyř Přerovanů.

Jak se budete za dva roky loučit se svou rekordně dlouholetou funkcí?

Vezmu to v klidu. Mám i další zájmy. Hraji šachy, starám se o menší hospodářství, čtu odbornou literaturu a hlavně sleduji intenzivně dění na politické scéně.