Budova školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí po ničivých povodních v roce 1997. Co je důvodem nynějších oprav?
Pro rekonstrukci jsme se rozhodli z prozaického důvodu - ve škole stále přibývá dětí, a to nejen místních, ale i přespolních. Dojíždějí k nám i žáci z Henčlova, Lobodic a dalších obcí. Potřebujeme tedy rozšířit její kapacitu. V současné době řešíme novou podobu školy ve spolupráci s architektonickým studiem z Brna - a na ni pak naváže samotná projektová dokumentace. Všechny přístavby ve dvoře jsou navrženy k odstranění a kompletně nové výstavbě. Objekt školy by se tím zvětšil a vzniklo prostorově více tříd s větším zázemím. Je navrženo i propojení se stávající školní jídelnou, což je praktičtější než dosud, kdy žáci musejí chodit do jídelny přes venkovní dvůr, a když je špatné počasí, musejí se přezouvat a převlékat. To by tedy nyní odpadlo, protože by se děti dostaly do jídelny suchou nohou. V projektu je navržená i úprava dvora a počítá se i s propojením se zahradou, kde budujeme venkovní učebnu. I ta má zvýšit komfort, protože se děti budou učit uprostřed přírody a na čerstvém vzduchu.

Zvažujete i moderní vybavení učeben?
Smyslem rekonstrukce je, aby děti získaly moderní prostory nejen pro klasickou výuku, ale měly by zde být i jazykové učebny, zázemí pro technickou výchovu, pedagogy, a pak také odpočinková místa. Opravu školy bychom chtěli letos dotáhnout do fáze vydaného stavebního povolení tak, abychom mohli v příštím roce žádat o dotaci a začít stavět. Zatím neznáme přesný rozpočet, ale pohybujeme se někde kolem 30 až 40 milionů korun. To je ale jen hrubý odhad. Škola prošla největší rekonstrukcí po povodních v roce 1997, kdy stavebníci provedli statické zajištění a další opravy. V roce 2004 jsme investovali do částečného zateplení objektu a energetických úspor. Dílčí investice jsou ale každý rok.

Oprav se dočká i kulturní dům, ve kterém se konají společenské akce, ale chodí sem i lidé na úřad. V jaké fázi jsou přípravy?
Je to investice, o které diskutujeme už delší dobu. Jde nám hlavně o zvelebení vnitřních společenských prostor a chceme umožnit starším a imobilním občanům bezbariérový přístup. Schválený a stavebně povolený je tedy projekt na zbudování výtahu. Součástí jsou i další dílčí úpravy, které souvisejí s přístupem na obecní úřad. Pro kulturní dům bylo nejdůležitější vyřešit sál, jeho úpravu a přilehlé prostory. Ve studii, která se nyní dokončuje, jsou navržené úpravy akustiky, ale počítá se i s výměnou vnitřního vybavení. Například opony jsou v sále už od roku 1965, ale přece jen jsou už trochu „out“ a kolejnice jsou ve stavu, kdy by potřebovaly pořádnou rekonstrukci. Ve zvýšeném přízemí máme kancelář pečovatelské služby, kterou bychom v rámci projektu rádi přemístili jinam - tento prostor bychom využili jako zázemí pro společenské akce a sloužil by jako šatna. V současné době máme dva vchody do kulturního domu, ale jeden je uzavřený. Chtěli bychom ho tedy znovu otevřít pro veřejnost při konání společenských akcí. Počítáme i s úpravami v knihovně, kde by bylo zvýšené patro tak, aby bylo dětské oddělení se zázemím zvlášť. Součástí objektu je i obřadní síň, kterou se architekti rozhodli zajímavým způsobem přestavět na galerii. Navrhovaná galerie by byla víceúčelová, takže by sloužila i pro obřady a při akcích, které jsou přímo na sále.

Spousta Přerovanů jezdí každý rok do Troubek na vyhlášený myslivecký bál, takže sál kulturního domu dobře zná. Zůstanou v něm i nadále vyvýšené stupínky jako pozůstatek kina, které jsou pro konání společenských akcí trochu nepraktické?
Prostory budou nadále vyvýšené, ale nepůjde o klasický kinosál. Jsou zde navrženy čtyři stupně, které jsou trochu širší. Domlouvali jsme se, že by měla zůstat zachována možnost příležitostného promítání. Plátno totiž pořád funguje a kino by šlo upravit. Sál tedy bude navržen trochu jinak, aby se zde mohly konat společenské akce, ale také divadelní představení, kina nebo konference.

Která z obou plánovaných investičních akcí má prioritu?
Prioritu má určitě škola, do té budeme šlapat. V případě kulturního domu bychom postupovali po etapách a zřejmě budeme žádat o dotační tituly.