Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Čistírna odpadních vod a oprava komunikací jak místní účelové, tak v majetku Olomouckého kraje.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Podařilo se nám provést rekonstrukci veřejného osvětlení na typ LED s úpravou prostranství tržního místa na návsi spolu s osazením mobiliáře. Úspěchy či případné neúspěchy obce by ale měli posuzovat její obyvatelé.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Špatná spolupráce s místním podnikatelem v dopravě, jenž si z části návsi vybudoval parkoviště a skladiště náhradních dílů a pneumatik bez souhlasu obce.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Snažíme se. Každoročně pořádáme setkání důchodců, drakiádu ve spolupráci se ZŠ a MŠ Želatovice, hodové slavnosti obce a akce pro děti ve spolupráci s JSDH Podolí.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Nemám obavy. Naopak se zde často lidé ptají po pozemku ke stavbě či koupi nemovitosti.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Je to kousek od města a vzhledem k tomu, že není naše obec průjezdná, je tu relativní klid a pěkná okolní příroda.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Takové místo neexistuje.

Martin Vojáček