Letos v červnu získaly Hradčany ocenění Vesnice Olomouckého kraje roku 2013. V Hradčanech žije 277 obyvatel a starosta Ondrej Koliba vyzdvihuje jejich aktivní zapojení do života obce.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Je těžké najít tu nejdůležitější věc bez rozdělení na stránku materiální a stránku duchovní. Pokud bych měl určit z mého pohledu tu první, bude to realizace investiční akce „Likvidace odpadních vod Hradčany – kanalizace a ČOV". Je to dluh naší obce vůči přírodě a životnímu prostředí. Ta druhá věc je moje srdeční záležitost. Je třeba vykonat vše pro to, aby současná parta výborných Hradčaňáků, kteří jsou ochotni pro obec obětovat svůj volný čas při zajištění bohaté spolkové činnosti, měla ze strany obce zajištěny dobré podmínky. Není to jen o penězích, jak si mnozí myslí. Je to o ochotě, toleranci, skromnosti a družnosti.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Je předčasné mluvit o největším úspěchu letošního roku, jelikož jsme teprve v polovině. Velkým favoritem na „nej" je určitě naše vítězství v soutěži Vesnice Olomouckého kraje 2013. Tento titul si vybojovali naši skvělí občané a mají ho jako třešničku na dortu po nedávných oslavách stého Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hradčany, hodech a sjezdu rodáků, který se koná každých deset let.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Nejčastější slovo je „nestíhám". Vzhledem k tomu, že je nabitý program ve všech oblastech, nenudím se. Mám ale to štěstí, že jsem uvolněným starostou a mám tedy možnost věnovat téměř všechen čas obci. Velkou výhodou je také to, že místostarostka paní Martina Žákovská vykonávala funkci starostky v minulém volebním období. Pokud vývoj v obci při dobré spolupráci zastupitelstva jde správným směrem, daří se ledacos vykonat. Dlouhodobé záměry nejsou záležitostí pouze jednoho volebního období a já doufám, že příští zastupitelstvo Hradčany povede ke stále lepším výsledkům.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. V roce 2012 jsme obdrželi ve Vesnici roku Modrou stuhu za společenský život a letos zlatou. Obec a spolky pořádají každoročně více než 70 akcí všeho druhu. Při počtu obyvatel 277 je jasné, že je třeba velké obětavosti občanů, kteří jsou členy více spolků, těch přihlížejících je u nás minimum. Systém podpory spolků obcí je motivačně založen a je určen hlavně pro ty, kteří nejen berou, ale dokážou i dávat.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Nemám pocit, že by se naše obec vylidňovala. Je to i tím, že jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu rodinných domů a obec bude v letošním roce otvírat nový bytový dům. Je třeba nabídnout hlavně mladým lidem takové podmínky, aby je život v rodné obci bavil. Mám radost z toho, že spolkového života se u nás zúčastňuje hodně mladých a postupně se z nich stávají správní patrioti.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Pěkné prostředí, dobrá parta a široká nabídka kulturního a sportovního vyžití.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Takové myšlenky se mi občas honily hlavou před spoustou let. Jsem ale toho názoru, že člověk si má to své vybojovat tam, kde má rodinu a přátele. Život se dá prožít poctivě i v nepříznivých podmínkách a jak čas ukazuje, není všechno zlato, co se třpytí.

Martin Vojáček