Jakými investicemi obec aktuálně žije, jaké projekty se již podařilo dokončit? I tom mluví v rozhovoru pro Deník starostka Staré Vsi Jiřina Mádrová.

Starostka Staré Vsi Jiřina MádrováStarostka Staré Vsi Jiřina MádrováZdroj: Obec Stará VesPokud byste chtěla do Staré Vsi nalákat turisty, nedá to asi moc velkou práci. Monumentální stavba kostela je stejně tak atraktivní jako pohled na typicky hanáckou náves. Je kostel běžně přístupný?
Kostel Nanebevzetí Panny Marie běžně přístupný není. Otevřený pro návštěvníky je většinou během svátků nebo po domluvě s farností. U kostela se vždy zastavují výletníci, kteří dorazí do Staré Vsi na kolech, nebo poutníci při cestě ke Svaté studánce. Přípravy na stavbu kostela byly zahájeny již v roce 1879, v roce 1880 byl položen základní kámen a 15. října 1882 byl nový kostel vysvěcen.

Jakými investicemi obec aktuálně žije?
Největší investicí poslední doby byla oprava střechy Základní a mateřské školy ve Staré Vsi a předláždění školního dvora - v obou případech se jednalo o investice za více než milion korun. Postupně v obci opravujeme také chodníky a zrovna minulý týden jsme zkolaudovali jednu část - úsek dlouhý asi sto metrů za zhruba 700 tisíc korun.
Probíhá také oprava sociálního zázemí v budově pěstitelské pálenice a čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na opravu kapličky v lese Dubina. Momentálně finančně nejnáročnější akcí, kterou bychom chtěli zrealizovat, a zvažujeme, jestli se do ní pustíme - ať už s dotací nebo bez ní, je akce s názvem „ Sportovní zázemí v obci Stará Ves“, což je investice do zázemí fotbalového hřiště. Obec totiž nedisponuje žádným kulturním zařízením typu sokolovna nebo kulturní dům a veškeré dění se u nás odehrává v areálu „Na kopcách“, kde máme přístřešek pro hudebníky a taneční parket. Kulturní akce jsou tedy soustředěné tam. Zázemí by nesloužilo jen fotbalovému klubu, ale i základní a mateřské škole. Součástí nového zázemí bude i klubovna, kterou budou moci využívat všechny spolky obce - myslivecký spolek, hasiči, sportovci, ale i klub důchodců či místní občané.

Jaké projekty se podařilo dokončit v minulých letech?
V roce 2017 to byla oprava střechy hasičské zbrojnice - práci našich dobrovolných hasičů bych přitom chtěla obzvlášť vyzdvihnout. Vloni byli oceněni v anketě Dobrovolní hasiči roku 2020, kdy na slavnostním vyhlášení v Boby centru v Brně obdrželi poukaz v hodnotě 80 tisíc korun na další rozvoj činnosti. V roce 2020 jsme se zaměřili na výsadbu lokálních biocenter, ve které pokračujeme i letos. Následná péče bude v rámci získaných dotačních prostředků pokračovat až do roku 2022. Vysazeno bylo přes pět tisíc stromků, jako například habry, duby, lípy, jeřáby oskeruše a přes 1 300 kusů keřů na ploše přibližně 29 hektarů.
Loni jsme pořídili za finančního přispění ministerstva vnitra a Olomouckého kraje dopravní automobil pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Stará Ves a podařilo se nám také provést rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci.

Daří se vám udržet mladé lidi a podporujete výstavbu rodinných domů?
Myslím, že ano. V poslední letech často řešíme stavební záležitosti - buď někdo opravuje starší nemovitost, nebo probíhá nová výstavba. Je ale pravda, že obec nemá vlastní pozemky, které by nabízela k prodeji.

Máte v obci základní školu? Kolik dětí ji navštěvuje?
Součástí naší Základní a mateřské školy Stará Ves je i školka v Říkovicích. Školu navštěvuje asi 40 dětí, školka má kapacitu 24 dětí a už několikátý rok máme plno. Také kapacita mateřinky v Říkovicích se během posledních let naplnila a letos máme volné už jen jedno místo. Zázemí školy se snažíme neustále vylepšovat, letos jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci hygienického zařízení základní školy. Cílem projektu je vytvořit moderní hygienické zařízení, které odpovídá současným požadavkům.

Promítla se pandemie do života obce? Je šance, že se letos podaří uspořádat nějaké kulturní akce?
Samozřejmě, že se výrazně promítla - tak, jako jinde. Občanům schází vzájemný kontakt, kulturní život a společná setkávání. Doufám, že se podaří v červenci uspořádat Myslivecký den a v srpnu hodové oslavy a akce proběhnou tak, jak jsme zvyklí. V letošním roce v naší obci plánujeme opět uspořádat přívesnický tábor, který byl zrealizován už loni a jeho uspořádání uvítali rodiče dětí, kteří po dobu jednoho týdne měli zajištěn zajímavý program pro své ratolesti. Do pořádání přívesnických táborů se zapojily i další obce Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka, například Beňov, Bochoř, Dřevohostice nebo Křtomil.