Stará Ves
Rok založení: 1261
Počet obyvatel: 634
Významná osobnost: Bedřich Šámal (1856-1916) byl v obci nadučitelem 34 let a po celou dobu hrával v kostele na varhany
Zajímavosti:
V roce 1995 bylo ministerstvem kultury České republiky vyhlášeno historické jádro obce Stará Ves kulturní památkou jako vesnická památková zóna. Jedná se o sídlo návesního typu s obytnými budovami orientovanými podélnou stranou do návsi. S velmi dobře dochovanou strukturou historické zástavby a dominantou kostela uprostřed vsi vytvářejí památkový charakter. Chráněnými památkovými objekty jsou vedle kostela fara a kaple Panny Marie v lese Dubina. Zde je i Svatá studánka, která je kulturní památkou a kde se každoročně konají poutě. www.obecstaraves.cz

Tip na výlet:

close Dominantou obce Stará Ves je kostel Nanebevzetí Panny Marie. info Zdroj: www.obecstaraves.cz zoom_in Dominantou obce Stará Ves je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel je vidět široko daleko

10 km jihovýchodně od města Přerova

Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je 60 metrů vysoký a je viditelný z dalekého okolí. Kostel je nemovitou kulturní památkou od roku 2000. Je to neogotická sakrální stavba z let 1879 až 1884. Autorem projektu byl přední sakrální moravský architekt 19. století Gustav Meretta. Jde o jednolodní kostel s příčnou chrámovou lodí, polygonálně ukončeným presbytářem a věží. Interiér kostela je zaklenutý křížovou klenbou. Exteriér je členěn opěrnými pilíři. Celková architektura i detaily jsou neogotické.

Archeologické naleziště

Na katastru obce Stará Ves představuje nejvýznamnější archeologickou nemovitou památku mohylník - mohylové pohřebiště kultury se Šňůrovou keramikou z doby pozdního eneolitu.

„Tuto lokalitu objevil v roce 1905 a následně v roce 1921 prozkoumal Ladislav Inocenc Červinka.Součástí pohřební výbavy byla keramika, kamenné broušené a hlazené sekeromlaty, sekery,či nástroje, štípané z pazourku,“ přiblížil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Ve dvacátých letech 20. století nalezl František Březina ze Staré Vsi poblíž obce část velkomoravského keramického hrnce zdobeného vlnicí.
„Zajímavý objev učinil v roce 2020 Tomáš Melich, který odkryl poblíž obce orbou porušený depot bronzových předmětů, uložených do keramické nádoby,“ upřesnil Zdeněk Schenk.

Nález, který pochází z pozdní doby bronzové, byl následně archeology Muzea Komenského v Přerově odborně odkryt a vyzvednut. 

Staroveský poklad

Už je to od té doby nejméně 45 let, co se v Přerově rozhlásilo, že při kácení ve staroveském lese přišlo se pod pařezem na velikou hromadu peněz. Byly to bílé groše krále Václava II., jak je v knihách vídáme vyobrazeny. Prodám, jak jsem koupil, něco o tom, jak se to stalo. Pozdě v podzimu, když byl kácen les u Staré Vsi, zakopli dva drvoštěpové při dobývání mohutného pařezu do hromady „lesklých plíšků.“
Ale jak užasli, když jen při povrchním očištění seznali, že jsou to stříbrné peníze. Rychle se domluvili, něco tam na oko kutili, aby po práci v poledne poklad odnesli. Odnesli si však jenom část, kutění jejich pozorovali druzí a také něco uchytili, ale hlavně místní hajný odnesl si nejvíce. Ti ostatní drvoštěpové po trochách uchytovali a odnášeli k místnímu židovi do kořalny, kde to propili.

(z přílohy k číslu Vlastivědného sborníku střední a severní Moravy z roku 1929)

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in