Toto hudební těleso vzniklo v roce 2011 a v posledních letech slaví úspěchy na soutěžních přehlídkách. „Vztah ke koledám mám veliký, právě před Vánocemi je jich všude plno. Myšlenka společného zpívání koled má obrovský potenciál," řekl Stanislav Smoček. Jeho nejoblíbenější skladbou je Narodil se Kristus Pán.

Hudební talent prokazoval korepetitor už v dětství. Nejdříve navštěvoval hodiny flétny u Jiřího Drábka v Pavlovicích. Pak ho rodiče přihlásili na výuku hry na klávesy k Jindřišce Kratochvílové do Přerova.

„Později jsem přešel k manželovi Jindřišky Kratochvílové, to už jsem byl starší, a měli jsme společné hudební těleso," řekl Stanislav Smoček.

Právě v tomto období se začal věnovat hře na varhany. Ty umělce okouzlily natolik, že se přihlásil na Střední uměleckou školu varhanářskou do Krnova, a poté studoval i na konzervatoři v Brně.

Stanislav Smoček v současné době vyučuje na Základní umělecké škole Bedřicha Kozánka, kde má s kolegou také sbor. „Teď mám malého žáčka s potenciálem na varhany a starší žákyni Markétu Kratochvílovou, kterou teď dokonce čeká vánoční koncert," uzavřel umělec.