Nález, který archeologové v Přerově před časem učinili, se dá bez nadsázky nazvat „objevem roku“. Základy kostela sv. Marka z kvalitního devonského vápence a odkrytou původní renesanční dlažbou totiž připomínají slavné období dějin Přerova, kdy ve městě působili Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav.

Badatelé na místě objevili stříbrné mince, ale také velmi cenný zlatý altun z období Osmanské říše, ražený za sultána Ahmeda I. v letech 1603 až 1617. Zajímavým objevem byl i drobný prstýnek z drátků z téže doby, pozlacený knoflík či kování z liturgické knihy.

„Jsme přesvědčeni, že se nejen v rámci Přerova, ale i republiky jedná o ojedinělý objev za posledních dvacet let. Proto podá Muzeum Komenského návrh na vyhlášení odkrytých základů sv. Marka archeologickým nemovitým nálezem a zařazení na seznam kulturních památek. Mělo by to být v zájmu všech občanů, protože se zde dají očekávat i další objevy,“ zdůvodnil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Místo objevem málem parkovištěm

Nechybělo mnoho a místo mohlo jednou provždy zastavět nové parkoviště, které zde mělo vzniknout v rámci stavby jižního předpolí Tyršova mostu. Objevům, které učinili archeologové, ale nakonec stavba ustoupila. I díky prozíravosti města a Národního památkového ústavu.

„Zdivo, které tvoří půdorys, je z velké části zachovalé, což je důvod ochrany. Navíc k tomu připočtěme i zachování ostrůvků a ploch, kde byla dochována historická dlažba. Už jen samotné osobnosti Jana Blahoslava a Jana Amose Komenského a jejich spojitost s Jednotou bratrskou jsou faktory natolik závažné, že zastáváme názor, aby se základy kostela sv. Marka staly kulturní památkou a požívaly vyšší stupeň ochrany,“ doplnil Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci.

Návrhové procedury

Protože se jedná o relikty podzemního a základového zdiva, mělo by se jednat o kulturní památku archeologické povahy. Návrh samotný má podle znění památkového zákona podat brněnská Akademie věd prostřednictvím archeologického ústavu. O zapsání na seznam pak rozhoduje ministerstvo kultury.

„Součástí návrhu na prohlášení památkou je popis archeologického nálezu, odborné odůvodnění, ale i požadovaná ochrana. Od doby podání návrhu požívá místo určitý ochranný stupeň,“ řekl Pavel Šlézar s tím, že Národní památkový ústav se k této iniciativě staví kladně. „Kulturní a historické souvislosti jsou natolik závažné, že není o ničem diskutovat,“ řekl.

Další kulturní památky v Přerově

Na seznamu kulturních památek v Přerově je například naleziště v Předmostí, ale také deset měšťanských domů na Horním náměstí, Přerovský zámek či Městský dům.

„Ochranu má také většina soch na území města – například Jana Nepomuckého u kostela nebo sv. Josefa mezi kostelem a poštou,“ upřesnila Miroslava Švástová z odboru stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu. Kromě toho se vztahuje i na některé funkcionalistické stavby ve městě.

„Doporučili jsme vypsání výtvarné a architektonické soutěže na úpravu tohoto prostranství,“ upřesnila Miroslava Švástová. Archeologové už dříve uvedli, že by si zde představovali parčík se zelení. „Nejšetrnější pro zdivo samotné je zachovat ho pod zemí. Na povrchu by bylo prezentováno jako půdorys, a to buď zdivem, nebo dlažbou z nového materiálu. Kdyby byly základy odkryté, hrozí, že budou chátrat,“ vyjádřil svůj názor Pavel Šlézar.

SOUVISEJÍCÍ

Archeologové v Přerově dál kopou, hledají školu Jednoty bratrské

U Tyršova mostu našli zdobené gotické kachle, na Moravě unikátní

Naleziště u Tyršova mostu vydalo další poklady

Historické nálezy parkoviště nepohřbí. To se jen zřejmě posune o kus dál

Zbytky kostela sv. Marka Přerov uchová jako památku

Je to adrenalin i tajemno, říká hledač kovů Ondřej Vénos o svém koníčku

Základy kostela jako atrakce pro turisty? Zatím jen vize, říká archeolog

Unikátní objev v Přerově! Archeologové odkryli základy kostela sv. Marka

Stavba Tyršova mostu odkryla středověkou bránu