Touto otázkou se budou zanedlouho zabývat přerovští zastupitelé při schvalování nového územního plánu města.

Oč jde? Když zastupitelé změnu odsouhlasí, investorovi nic nebrání, aby založil pískovnu v místní části Žeravice.

Tamní obyvatelé to však odmítají. Původně byl tento bod zařazen už na zasedání zastupitelstva v pondělí 28. dubna, protože lze předpokládat, že se kolem celé záležitosti strhne bouřlivá diskuse, nakonec byl tento bod z programu jednání stažen.

„Schvalování návrhu nového konceptu územního plánu města Přerova, při kterém jedním z bodů bude i projednávání záměru těžby písků v lokalitě Žeravice – Lapač, se bude konat 5. května ve 13 hodin v Městském domě v Přerově,“ upřesnil mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Mnozí z oslovených zastupitelů zatím nevědí, nebo nechtějí prozradit, jak se k hlasování postaví. Investor už ale některé oslovil s tím, že by je chtěl osobně seznámit s plánovaným záměrem.

„I když k této záležitosti máme dlouhodobě zamítavé stanovisko, na žádost investora se s ním setkáme a jeho argumenty vyslyšíme,“ potvrdil Richard Šlechta, přerovský zastupitel z opoziční strany Společně pro Přerov (SpP).

Někteří zastupitelé mají zcela jasnou představu, jak budou na květnovém zasedání hlasovat. „Záměr v žádném případě nepodpoříme,“ zdůraznil přerovský zastupitel za KSČM Josef Nekl. Jiní ale zatím stále tápou.

„Musím si prostudovat materiály, a teprve potom zaujmu stanovisko,“ prohlásil zastupitel Zdeněk Boháč (ODS). Jeho stranická kolegyně k tomu dodala: „Bude to velmi složité.

Pro žeravické obyvatele to představuje velkou zátěž. Je však zapotřebí se s celým záměrem detailně seznámit a posoudit jej ze všech stran,“ míní zastupitelka Beáta Philippová.

I ostatní zastupitelé jsou s vyjádřením svého stanoviska velmi opatrní. „Pokud mám informaci, tak klub sociální demokracie už k této věci zasedal a snad i došel k nějakému závěru. Já svůj názor na věc mám, ale zatím si ho nechám pro sebe. Chci vědět, zda se slučuje s ostatními členy klubu,“ vyjádřil se zastupitel Jindřich Valouch (ČSSD).

Komise životního prostředí města už však k tomuto záměru vydala stanovisko. „S realizací záměru na těžbu písku nesouhlasíme a radě města doporučujeme nepodpořit návrh na využití pozemku jako plochy k těžbě nerostů dle konceptu územního plánu Přerova,“ sdělil předseda městské komise životního prostředí Jiří Šafránek.