Navíc žádá o změnu licencí u více než desítky spojů, což by vedlo k přemístění některých zastávek z nádraží na vzdálenější místo. Přepravce ale narčení odmítá.

„Veolia nám bojkotuje platby za vjezd na autobusové nádraží a my s tím máme obrovské potíže. Vzhledem k tomu, že má celkem 11 tisíc spojů a za každý se platí 25 korun, dělá to dohromady dlužnou částku 298 tisíc měsíčně,“ uvedl vedoucí přerovské pobočky společnosti SAD Trnava Josef Gaža.

Snad nejvíce pocítil pronájemce autobusového nádraží opožděné platby na počátku letošního roku.

„První tři měsíce nám nezaplatili vůbec, a potom jen zálohu. Měli jsme problém plnit své finanční závazky a zaplatit třeba za energii. Jednou nám kvůli tomu dokonce společnost Teplo odpojila topení a naši zaměstnanci v nové výpravní budově mrzli,“ řekl.

Protože společnost Veolia Transport Morava podala žádost na kraj o změnu licencí více než desítky příměstských linek, je možné, že se problém dotkne i cestujících.

Některé spoje by se totiž autobusovému nádraží oklikou vyhnuly a zastavovaly buď u Prioru a nebo v Kojetínské ulici.

Slovenská společnost SAD Trnava je pronajímatelem autobusového nádraží v Přerově teprve od ledna letošního roku, do té doby tyto služby zajišťovala firma ČSAD Ostrava.

Bývalý přerovský dopravce Veolia Transport Morava, jenž měl dříve na starosti i městskou hromadnou dopravu, ale nařčení z bojkotu plateb odmítá.

„Není v tom žádná zahořklost, že žádáme o změnu licencí. Je to jen jeden z námi navrhovaných způsobů řešení. Navíc v této věci brzy proběhne jednání za účasti zástupců kraje i přerovského magistrátu,“ vysvětlil šéf společnosti Veolia Transport Morava v Olomouci Miloš Hnilica.

Na nádraží by nejezdily méně vytížené spoje

Podle něj by se případné přemístění některých zastávek nedotklo všech spojů, ale jen těch nejméně vytížených.

„Vytipovali jsme určité procento linek, které by na nádraží nezajížděly. Jednalo by se o takzvané vratné spoje – tedy autobusy, které zavezou cestující do obce, a potom se vracejí zpět většinou poloprázdné. Rozhodně se tedy nejedná o linky během dopravní špičky,“ ujistil.

Společnost vede k takovému řešení fakt, že v celém Olomouckém kraji došlo ke zvýšení finační částky za vjezd.

„Celkem tak musíme zaplatit dvanáct milionů korun, z toho jen v Přerově dva miliony,“ podotkl.

Zástupci přerovského magistrátu v žádném případě nechtějí, aby se spor dotkl cestujících.

„Nechceme, aby autobusy přímětské dopravy zastavovaly jinde, než na autobusovém nádraží. Výrazně by se tím zhoršil komfort cestujících,“ řekl náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS).

Vzápětí však dodal, že město mezi obě znesvářené strany nemůže nijak zásadně vstupovat.