Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

V současné době je pro nás důležitý projekt na vodní nádrž Bezuchov II, která vznikne pod stávajícím rybníkem na území lesa, který je přírodní památkou v rámci soustavy chráněných území Natura 2000. To je nosná věc a jedna z priorit, kterou bych chtěl stihnout do konce volebního období. Žádali jsme již o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Za největší letošní úspěch považuji to, že se nám podařilo udělat rekonstrukci elektrického vedení v mateřské škole a že jsme to stihli přes prázdniny a nenarušili tak provoz. Do školky nám chodí 23 dětí nejen z Bezuchova, ale také ze Šišmy a Hradčan. Snažíme se tam každý rok investovat. Už máme pěkné nové hřiště i topení. Elektroinstalace ale byla v havarijním stavu. Teď začínáme s opravami střechy hasičské zbrojnice, kterou začalo do budovy zatékat.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Administrativa. Ať už je starosta uvolněný nebo neuvolněný, administrativa je pro všechny stejná a stejně složitá. A to jsem na tom ještě dobře, neboť mám účetní na půl úvazku. Rozhodně je ale administrativy stále víc.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, spolků tady moc nemáme. Je zde aktivní sbor dobrovolných hasičů, svaz žen, horolezecký klub a rybáři. Horolezecký klub dělá jednou za rok celorepublikovou akci. Pořádají běh a večerní besedy s promítáním. Tuto akci zavedl ještě můj předchůdce Jan Drda, který je rovněž horolezec. Kulturní komise při úřadě pořádá v létě neckyádu, v zimě zde máme jeden ples.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?

Myslím, že nemáme možnost s tím udělat vůbec nic, vše totiž závisí na práci, kterou region nabízí. Kdysi zde fungovalo družstvo, které zaměstnávalo v přidružené výrobě 60 lidí. Dnešní akciová společnost zaměstnává pouze tři. Nelze se mladým ani divit, že odejdou jinam. Pokud ale bude práce v Přerově a okolí, pak nám lidé zůstanou. Zatím nám obyvatel neubývá. Stále se držíme na čísle kolem 190.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Je zde klid a myslím, že lidé si ve vzájemných vztazích vycházejí vstříc. Fantastická je okolní příroda a krajina Hostýnských vrchů. Povodně nás neohrožují, protože jsme na kopci. Občas nás postraší vítr. Je to už ale dávno, co přišla poslední vichřice, která vzala střechy poloviny domů. A další důvod, proč se tady dobře žije? Daří se tady švestkám – to je velice dobré pro místní obyvatele.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Pocházím z jižní Moravy, maminka je Rakušanka. Moc rád mám Alpy. Kdybych ale neměl žít v Bezuchově, vybral bych si asi jižní Moravu. V Bezuchově už žiji 30 let, tak jsem tady doma.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK