O zbourání ubytovny Chemik v ulici Velké Novosady rozhodli letos zastupitelé. Před pár dny získalo město Přerov na demolici dotaci - a do konce roku by měl být padesát let starý panelový dům srovnán se zemí.

V objektu je ale výměníková stanice, na níž jsou závislé sousední objekty, a proto bylo nutné najít řešení, které zajistí dodávky tepla do objektů s adresami Velké Novosady 9 a 11.

„Rozhodli jsme se, že povedeme teplovodní přípojku z Bratrské ulice, a to protlakem pod silnicí, takže práce neomezí dopravu ani občany. S ukončením prací počítáme nejpozději 16. září,“ upřesnil ředitel společnosti Teplo Jaroslav Klvač.

Další stavební akcí je pak napojení kina Hvězda na stávající rozvody teplé vody, které začne 5. července a bude znamenat zrušení parní výměníkové stanice z roku 1975.

„Napojení nového teplovodu na potrubí bude provedeno u bývalé vojenské správy. Převážná část výkopových prací ale povede zelení, takže omezení pro občany bude rovněž minimální,“ doplnil náměstek přerovského primátora Michal Zácha.

(ODS). I tyto práce, které provede Přerovská stavební společnost, mají být ukončeny k 16. září.

Dělníci v těchto dnech pracují také na výměně čtyřicet let starých potrubních rozvodů v Předmostí za teplovodní. Až budou práce hotové, plánuje se zrušení výměníkové stanice v ulicích Zahradní a částečně i Pod Skalkou. Další akce probíhají i v Sokolské ulici, a to v podjezdu pod domem, zvaným „malá hokejka“.

„Potrubí z roku 1968 už je za hranicí životnosti, a proto byla nutná výměna. V tomto týdnu se má pokládat nové, následně bude proveden zásyp a silnice bude uvedena do původního stavu,“ uzavřel Michal Zácha.