„Jedná se úplnou uzavírku krajské komunikace v důsledku toho, že musí ustoupit stavbě dálnice. Přeložka se bude připojovat na stávající komunikaci, a to jak na straně Přerova, tak Bochoře. Do budoucna bude stávající silnice do Bochoře fungovat jako cyklostezka,“ shrnul náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Uzavírka podle něj zkomplikuje spojení mezi Přerovem a Bochoří a potrvá do 9. prosince.

Omezení se výrazně dotkne autobusových spojů. Úsekem nebudou moci od pondělí projíždět spoje linky 920940, které budou vedeny ze stávající zastávky Přerov, Přer.stroj.hl. brána po silnici II/436 a následně obousměrnou objízdnou trasou přes Přerov, Lověšice, silnici I/55 okolo Horní Moštěnice, Říkovice, ulici 9. května, ul. Náves, Vlkoš, Kyselovská.

Místní část Přerova Dluhonice, kterou protne dálnice D1, se dočká dalších kompenzací. Finance půjdou do oprav chodníků, výměny veřejného osvětlení a nových parkovacích ploch. Foto:Magistrát města Přerova
Dluhonice, které protne D1, se dočkají oprav chodníků a výměny osvětlení

Vybrané spoje budou v úseku mezi Přerovem a Vlkoší vedeny přímo, mimo zastávku Přerov, Přer.stroj.hl.brána, obousměrnou objízdnou trasou v Přerově po silnici I/55 přes ulici Tovární, okružní křižovatku, ulici Generála Štefánika, Říkovice III/4348 ul. 9. května, Vlkoš III/436 ul. Kyselovská a dále ve svých trasách podle platného jízdního řádu.

K přepravě mezi zastávkami Přerov, aut.st., Přerov, Přer.stroj.hl.brána budou cestující využívat spoje linky 102 městské autobusové dopravy.

Vybrané spoje budou provádět závlek s obsluhou nácestných zastávek v úseku obcí Vlkoš, Věžky, Bochoř a zpět. Zastávka Přerov, Přer.stroj.hl.brána bude obsluhována pouze vybranými spoji této linky. Zastávka Bochoř, Na Zábraní nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Parkoviště u Přerovanky se koncem října uzavře, pak narazí řidiči na závory.
Parkoviště u Přerovanky se uzavře, pak řidiči narazí na závory

Zastávka Bochoř, lázně nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale přemístí se o dvě stě metrů dál směrem na Vlkoš do prostoru točny u velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad k náhradnímu označníku, který bude obsluhován spoji v obou směrech.

Zastávka Bochoř, rozc.k lesu bude mimořádně obsluhována vybranými spoji této linky. Zastávka Vlkoš, u kostela (směr Bochoř) bude obsluhována ve stávající poloze v prostoru autobusové točny. V opačném směru Říkovice - Přerov bude tato zastávka obsluhována v náhradní poloze na chodníku před prodejnou COOP u náhradního označníku.

Vizualizace VRT Moravská brána.
Nový úsek vysokorychlostní trati u Přerova pomůže hanácké metropoli

Zastávky Bochoř, lázně, v přemístěné poloze, dále Bochoř, Včelín, Věžky, rozc., Vlkoš, průmysl.areál, nacházející se v úseku závleku, budou obsluhovány pouze vybranými spoji této linky. Na zmíněnou linku byl vypracován návrh výlukového jízdního řádu.