Tady je navrhované řešení lídrů stran, které jsou nyní v přerovském zastupitelstvu. Zda od slov přešli k činům, posuďte sami.

Jan Horký, koalice Společně pro Přerov

Jan Horký - Společně pro PřerovJan Horký - Společně pro PřerovZdroj: Archiv strany/hnutíNeexistuje jednoduchý recept, jde spíše o složitou kompozici přísad. Především vidím potenciál v prevenci, od volnočasových aktivit, sportu a vzdělávání dětí, přes přiměřené pracovní příležitosti po lepší poznání a respekt.

Součástí receptu bude i vymáhání nastavených pravidel, které je dnes poměrně chabé. Dále musíme vytvořit bytovou politiku a zvážit, zda-li by nemělo smysl zavést program „housing first“ - bydlení především.

Jednou z posledních přísad bude kontrola a postih, kde vidím jako užitečné smíšené hlídky policie, případně aspoň společné týmy.

Konkrétním krokem by byla také výměna a doplnění veřejného osvětlení, zejména v ulici Škodova, kde stále jedna lampa chybí, ale i přímo před nádražní budovou.

Okolí přerovského nádraží volá po revitalizaci. Řada budov je v dezolátním stavu a lokalita je dnes spíše ostudou města, než jeho vstupní branou.
Lesk a bída přerovského nádraží. Lidovka, herny i nový romský klub

Tomáš Dostal, KDU-ČSL a TOP 09

Tomáš Dostal, KDU-ČSL a TOP 09Tomáš Dostal, KDU-ČSL a TOP 09Zdroj: Archiv strany/hnutíChceme pokračovat v nastoleném trendu, který se osvědčil a navíc chystáme jedno revoluční řešení - zaměříme se na problémové nájemníky, kteří bydlí v bytech vlastněných městem.

Pokud bude někdo opakovaně porušovat pravidla občanského soužití, přijde základní trest - neprodloužení nájemní smlouvy. Je nepřípustné, aby několik zlých a pravidel porušujících spoluobyvatel obtěžovalo ty ostatní.

Pokud to bude situace vyžadovat, posílíme rozpočet městské policie, vytvoříme adekvátní prostory v budově bývalé zbrojnice na Šířavě a zajistíme vše, co budou strážci pořádku potřebovat.

Důležité je nadále podporovat projekty, které se zabývají prací s dětmi a mládeží. Děti z problémového prostředí se už od útlého věku musí učit zodpovědnosti a správným návykům.

Nový squat vznikl v budově bývalé jízdárny poblíž velkého Tesca v Přerově. Únor 2023
Squaty v Přerově rostou jako houby po dešti, jeden vznikl v bývalé jízdárně

Petr Vrána, hnutí ANO

Petr Vrána, hnutí ANOPetr Vrána, hnutí ANOZdroj: Archiv strany/hnutíBezpečnost je oblast, která reaguje na mnoho proměnných. I přesto je však pro mě zajištění bezpečnosti pro obyvatele Přerova na první místě. Chci větší počet uniformovaných hlídek všech bezpečnostních složek v ulicích našeho města a zkvalitnění vymáhání práva v rámci filozofie, že právo i povinnosti platí pro každého. Padni, komu padni!

Zdědili jsme v Přerově početnou romskou komunitu a máme zde větší počet nepřizpůsobivých obyvatel. Proto řešíme situace složitější než v jiných městech. Zaměříme se na sociálně vyloučené lokality, ve kterých posílíme počet asistentů prevence kriminality.

Trvám na tom, že strážníci musejí být při řešení přestupků přísnější a nekompromisně zasahovat proti každému, kdo nedodržuje zákony. Problémům v lokalitě u nádraží budeme muset předcházet. Zásadní je vznik oddělení hlídkové služby Policie České republiky, který jsem osobně inicioval.

Od září 2020 působí v Přerově prvosledové hlídky, které dohlížejí i na bezpečnost v lokalitě u nádraží.
Strach tudy procházet. Bezpečnost jako volební téma Přerova

Dan Chromec, SPD

Dan Chromec, SPDDan Chromec, SPDZdroj: Archiv strany/hnutíK napětí bohužel dochází tam, kde obyvatelé vyloučených lokalit nerespektují elementární pravidla slušného chování. Což vedlo mimo jiné k výbušné situaci na přerovském bazénu.

Jako řešení zvolilo vedení města dočasné uzavření relaxační zóny, což je nehoráznost. Slušným občanům nelze bránit v užívání městských sportovišť.

Platit by měla stejná pravidla pro všechny bez výjimek. Pokud je realitou, že ani nová služebna Policie České republiky na nádraží nevyřešila bezpečnostní situaci v dané lokalitě, pak stojí za úvahu zřídit tam služebnu městské policie a zajistit dostatečný počet adekvátně ohodnocených strážníků.

Za současné vlády, která neřeší problémy svých občanů, si budeme muset pomoci zřejmě sami.

Nela Slováková se na Instagramu svěřila se strachem, který zažila na přerovském nádraží
Půlhodina hrůzy na přerovském nádraží. Nela Slováková se bála nejvíc v životě

Michal Zácha, Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti

Michal Zácha, Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnostiMichal Zácha, Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnostiZdroj: Archiv strany/hnutíDůležité je řídit se zásadou, že pro všechny platí stejná pravidla. Ne vždy to tak v Přerově je. Strážníci také musejí mít ze strany města jasné zadání, že některé jevy nesmí tolerovat.

To chceme doprovázet jasnou podporou samosprávy, která si za městskou policií bude stát. A dále chceme větší zapojení republikové policie. Často totiž slýcháme, že se jí nedaří naplňovat stavy a má málo lidí.

To nesmí být důvodem, aby ve městě a jeho okolí nebyl pořádek a neplatily zákony. Považuji za nutné ještě více posílit hlídkovou činnost městské policie a Policie České republiky. To je základem. Nebudeme projevovat žádnou toleranci k porušování veřejného pořádku, a to bez rozdílu.

Chceme stavy našich strážníků posílit a městskou policii lépe organizovat. Je to tým schopných profesionálů, jehož lepší práci může pomoci lepší zadání a jasné trvání na základních prioritách. Pocit bezpečí našich občanů nesmí končit při příchodu k nádraží nebo při návštěvě bazénu.

Okolí přerovského přednádraží
Kde se lidé v Přerově nejvíce bojí? Vede okolí nádraží

Lenka Jüngling, Piráti

Lenka Jüngling, PirátiLenka Jüngling, PirátiZdroj: Archiv strany/hnutíSilná policie a sociální služby v ulicích jsou jasným řešením. Také je potřeba zefektivnit práci preventistů kriminality, aby skutečně předcházeli vzniku konfliktů. Devadesát procent Přerovanů se necítí bezpečně a beru si za svůj úkol vytvořit z našeho města bezpečný domov.

Máme vyloučené lokality, místa kam se lidé bojí v Přerově chodit, segregovanou školu a zvyšující se počet přestupků. Není možné, aby lidé, kteří vystoupí z vlaku, měli z Přerova hned špatný pocit.

Není divu, že má pak Přerov špatnou vizitku. Okolí přednádraží je potřeba konečně opravit a také oživit. Stejně tak je zde potřeba posílit hlídky státní i městské policie.

Nesmíme však rozhodně zapomenout na obrovský rozvojový potenciál okolí průpichu, se kterým se může propojit přednádraží a vytvoří se zde nová moderní čtvrť.

Problém vyčistit chodník mají někdy i technické služby. Skupinky pobudů se totiž často uvelebí přímo na chodníku.
Opilci u nákupních center obtěžují. Město jim chce vypálit rybník

František Jan Hrabina, Za prosperitu Přerova a jeho místních částí

František Jan Hrabina - Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.František Jan Hrabina - Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.Zdroj: Archiv strany/hnutíPodstatné je důsledně dodržovat platné zákony, posílit „pochůzkáře“ městské policie zejména v částech Přerova, kde to na „mapě strachu“ nedopadlo dobře. Nepodporovat doplatky na bydlení.

Posílení pochůzkářů městské policie by bylo dobré zajistit tak, aby měl každý na starosti konkrétní ulici nebo její část.

Zřídil bych u nádraží pobočku služebny městské policie a domluvil bych posílení hlídek Policie České republiky. Všichni by ovšem museli důsledně dodržovat zákony a důsledně je vymáhat. 

V Přerově začala platit vyhláška proti žebrání. Jaká byla první den situace ve vyhlášených lokalitách u nádraží?
VIDEO: Vyhláška proti žebrání? Něpanimaju!