Diagnóza její dětské lékařky zněla: anorexie. Po několika lékařských vyšetřeních, která však nevycházela ze skutečného zdravotního stavu pacientky a zcela se míjela účinkem, šestnáctiletá Jitka Bludská zemřela.

Přestože odborníci, kteří věc posuzovali, nezjistili závažné pochybení dětské lékařky, nad případem se dodnes vznášejí otazníky. Příbuzní zemřelé nyní zvažují, že na lékařku podají trestní oznámení pro podezření ze zanedbání lékařské péče.

Rodina: Mohli jsme aspoň vědět, na čem jsme

„Jsme přesvědčeni, že by včasné vyšetření na CT nebo rentgenu pomohlo tak závažné onemocnění odhalit. Pro naši rodinu to mělo tragické důsledky. Přestože i tak by zřejmě naděje na přežití byla malá, alespoň bychom věděli na čem jsme. Jitka umírala před našima očima a my o tom nevěděli,“ říká její babička Jarmila Hrubá.

Ta se nedokáže smířit s tím, že dětská lékařka včas nerozpoznala závažnou diagnózu a neposlala nemocnou dívku na příslušná vyšetření.

„Zdravotní potíže začaly už v červnu roku 2005, kdy vnučka začala zvracet a měla silné bolesti hlavy. Chodila ale od čerta k ďáblu – jeden doktor řekl, že špatně vidí a potřebuje brýle, další zase, že má skoliozu páteře. Na nádor na mozku nepřišel nikdo,“ popsala Hrubá.

Závěry šetření podle jejích slov kolísaly mezi diagnózou mentální anorexie nebo psychické problémy. K případu se po jeho tragickém konci vyjadřovala řada odborníků a věc se dostala i na stůl policie a státního zastupitelství.

Příbuzní zemřelé dívky totiž podali na dětskou lékařku nejprve žalobu pro ublížení na zdraví, a nyní zvažují trestní oznámení pro zanedbání lékařské péče.

Dokumentace lékařky byla kusá

„Dokumentace obvodní dětské lékařky je velmi kusá. Přestože se dokumentací celý rok vine údaj o bolestech hlavy a ranním zvracení, což rozhodně nesvědčí pro mentální anorexii, nebyla dívka odeslána na podrobnější vyšetření, například CT mozku,“ shrnula svůj názor olomoucká lékařka Věra Rašťáková, která zpracovávala odborný posudek.

Ta zároveň soudí, že lékaře mohla přivádět na scestí pro dívku nepříznivá životní situace. Její matka se totiž rozvedla s manželem a založila novou rodinu. Dívka žila spolu se svým bratrem u otce a vychovával ji babička.

„Všechno se pořád svádělo na psychické problémy, to ale nebyl skutečný důvod zdravotních problémů vnučky,“ potvrdila Jarmila Hrubá.

Hospitalizace dívky byla nutná

Další experti, kteří se k případu vyjadřovali, zase ve svých stanoviscích uvedli, že zdravotní stav pacientky vyžadoval okamžitou hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice.

Pozastavují se také nad náhlým úbytkem váhy. Dívka totiž za půl roku zhubla šest kilo.

„Věc byla předána orgánům činným v trestním řízení. Nebudu se k ní vyjadřovat, protože jsem vázána lékařským tajemstvím,“ konstatovala znalkyně z oboru soudního lékařství Olga Císařová, která byla rovněž přizvána k vypracování odborného posudku.

Podle přednosty neurochirurgické kliniky lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci Michala Houdka by provedení CT nebo MRI mozku jednoznačně vedlo ke stanovení diagnózy nádoru na mozku.

„Neprovedení jedné z těchto metod lze považovat za závažné, i když vzhledem k různorodým a netypickým potížím pochopitelné pochybení,“ vyjádřil se k tomu Michal Houdek.

Policie případ odložila

U nádorů typu, jakým onemocněla dívka, je podle jeho slov průměrná doba přežití čtyři až pět let. „Nemoc by tedy zřejmě měla stejný průběh, i kdyby byla diagnóza včas zjištěna,“ tvrdí přednosta.

Dětská doktorka, jejíž jméno redakce zná a kterou rodina viní ze zanedbání lékařské péče, se k celé záležitosti odmítla vyjádřit.

„Nebudu k tomu podávat žádné informace, mám své důvody,“ řekla pouze do telefonu a zavěsila.

Podle přerovské policejní mluvčí Michaely Sedláčkové se případem zabývala policie. „Ze znaleckého posudku vyplývá, že úmrtí dívky nemá příčinnou souvislost s odbornými pochybeními. Na základě toho byl spisový materiál odložen,“ uzavřela Michaela- Sedláčková.

Stanovisko policie k případu

Okresní ředitelství v Přerově prověřovalo případ úmrtí 16leté mladistvé dívky. Ve věci postupovali policisté standardním způsobem v souladu s trestním zákonem a trestním řádem, byly provedeny všechny procesní úkoly a zajištěny důkazní materiály.

Policisté přibrali soudní znalce z oboru zdravotnictví pro odvětví soudního lékařství a toxikologie. Z vyhotoveného znaleckého posudku vyplývá, že úmrtí dívky nemá příčinnou souvislost s postupem, který při své péči zvolila praktická dětská lékařka, ani není v příčinné souvislosti s odbornými pochybeními.

Na základě těchto závěrů, kdy bylo vyloučeno rovněž cizí zavinění na úmrtí, byl spisový materiál odložen, neboť nelze zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě. Ze strany oprávněných osob byla podána v zákonné lhůtě stížnost proti usnesení policejního orgánu. Ta byla spolu se spisovým materiálem zaslána na Okresní státní zastupitelství v Přerově.

Státní zástupce neshledal pochybení v postupu policie a stížnost zamítl jako nedůvodnou. Nad rámec prověřování uvedeného případu byl ze strany policie o celé události vyrozuměn Krajský zdravotní rada Olomouckého kraje.

ZDROJ: tisková mluvčí přerovské policie Michaela Sedláčková

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika