Znamená to, že je strašák jménem „spalovna“, který ve městě dlouhá léta jitřil emoce, minulostí?

Radní tvrdí, že ano.

Efektivní využití upraveného komunálního odpadu pomůže částečně nahradit uhlí, sníží množství vypouštěných emisí do ovzduší a zabrání zvyšování cen tepla.

Lidé se tedy v příštích letech nemusejí obávat přílišného zdražování.

Podle přerovského primátora Vladimíra Puchalského (SpP) se město musí už nyní připravit na zákaz skládkování komunálního odpadu, který začne platit od ledna roku 2024.

„Jde o základní strategický krok na několik desetiletí. Není třeba se toho kroku bát a je třeba ho učinit. Cena tepla je dlouhodobě neudržitelná a není udržitelná ani cena za likvidaci komunálního odpadu,“ vysvětlil primátor.

Teď platí občané 650 korun za osobu na rok, ale v budoucnu to může být i dvakrát až třikrát více.

„Chceme být připraveni na zákaz skládkování komunálního odpadu a sami nezvládneme vybudovat nezbytné technologie. Spojení s Veolií by mělo zabránit nekontrolovatelnému a skokovému růstu plateb za teplo i poplatků za komunální odpad,“ doplnil ho náměstek primátora Petr Měřínský (ANO).

Rekonstrukce teplárny

Společnost Veolia, která se zabývá výrobou a dodávkami tepla i nakládáním s odpady, nabídla městu energetickou cestu využití odpadu.

„Plánujeme postavit v přerovské teplárně speciální technologii, která může kromě jiného paliva využít k výrobě energie takzvané tuhé alternativní palivo, vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních odpadů, které už nebude možné recyklovat a ukládat na skládky,“ přiblížil Pavel Dostál, ředitel Regionu Střední Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Podle něj hodlá společnost investovat do modernizace zhruba dvě miliardy korun.

„Znamená to, že projekt takzvané malé spalovny je opuštěn. Jdeme jinou technologií, která bude spalovat alternativní palivo a biomasu. Rekonstrukce teplárny bude spočívat v tom, že se postaví dva nové kotle a zrekonstruuje se kotel číslo čtyři, který je v současné době zakonzervován,“ upřesnil.

Ovzduší se nezhorší

Obyvatelé Přerova se podle zástupců společnosti Veolia nemusejí obávat znečištění ovzduší.

Spalovat se podle nich nebudou žádné nebezpečné odpady a nezhoustne ani doprava - svozové vozy jen zamíří místo na skládku v Žeravicích do teplárny.

„Pokud chceme postavit jakékoliv spalovací zařízení, musíme požádat úřady a předložit, že budeme mít nejmodernější technologii. Kolegové to nazvali jako „pračka vzduchu“, což znamená, že přes filtry, které budou zachytávat plynné emise, půjde na výstupu do komína vodní pára. Technologie bude splňovat ty nejpřísnější emisní limity, které jsou v České republice i Evropské unii,“ ujistil Pavel Dostál.

Ve srovnání s rokem 2015 podle něj dojde v roce 2023 k poklesu koncentrací plynných emisí o padesát procent.

Výrazně snížit by se měla i prašnost, která dnes Přerovany v souvislosti s neúnosnou dopravní situací trápí asi nejvíce.

Zařízení tohoto typu je v Česku novinkou.

„Žádné funkční zařízení v České republice na podobné zpracování nestojí, jediné je na Sokolovsku. Veolia je ale celosvětově globálním lídrem v odpadech a my takových technologií v Německu a Francii máme několik desítek,“ uzavřel Milan Chromík, ředitel skupiny Veolia Vyžití odpadů ČR.

K projektu se podle něj budou moci přidat i další města a obce či podnikatelské subjekty, což by mohlo přinést vyšší efektivitu projektu.