Projektant Antonín Buchta popisoval, že při přípravě projektu na rekonstrukci zimního stadionu v Přerově neměl k dispozici veškeré podklady.

„Stadion byl starý, chyběla pořádná dokumentace. Sondy do původních základů jsme při zpracování projektu nedělali. Na špatné podloží pod tribunou se přišlo až v průběhu zemních prací," vzpomněl Antonín Buchta.

Mlha před očima

Soud předvolal také tehdejšího jednatele stavební společnosti, která při rekonstrukci stadionu spolupracovala s hlavním dodavatelem. Svědek si ale nedokázal na práce provedené nad rámec původního rozpočtu vzpomenout.

„O vícepracech už nic nevím. Nepamatuji si ani, jakou jsem ve firmě v roce 2011 zastával funkci," uvedl čtyřicátník a detaily se mu nevybavily ani poté, co mu byl předsedou senátu předložen zápis z tehdejší schůzky o projednávání víceprací.

Kropáč využil práva nevypovídat

Do soudní síně se jako svědek dostavil také Ivo Kropáč, který byl v minulosti kvůli uvedeným zakázkám rovněž vyšetřován a obviněn policií. Později ale bylo jeho stíhání zastaveno.

Proto využívám svého práva a vypovídat nebudu," poznamenal bývalý radní.

Vypovídal ale jednatel další přerovské firmy, kterého během rekonstrukce kontaktovalo město Přerov.

Bez úprav by to celé spadlo, říká další ze svědků

„Řekli mi, že potřebují technický dozor, protože to zaměstnanci magistrátu nestíhají. Na stadionu se řešilo například zpevnění podloží pod tribunou, byl tam jen slévárenský písek. Kdybychom stavěli podle původního projektu, tak by to celé spadlo," poznamenal muž s tím, že bylo nutné projekt upravit a použít více armatur, než se původně počítalo.

Zároveň si vybavil, že došlo ke změně ohledně signalizační světelné tabule v hodnotě 4,9 milionu korun.

„Nejdříve v rozpočtu byla, pak z něj najednou zmizela. To, že tabule v rozpočtu už dál nebude figurovat mi tehdy oznámil Jiří Raba," poznamenal podnikatel.

Jak to bylo s kovovými konstrukcemi

Majitel jiné přerovské stavební firmy dodával pro Přerovskou stavební společnost kovové konstrukce.

„Vznikly tam také vícepráce. Nejdřív mi řekli, že mám všechno udělat a pak se to papírově dořeší. Později si ale postavili hlavu a vícepráce mi nezaplatili. Nakonec jsme to řešili s právníky a dluh pokryli vzájemným zápočtem. Dál už jsem s Přerovskou stavební společností nespolupracoval, rozešli jsme se ve zlém," řekl podnikatel. Později zmínil, že kovové konstrukce dělal i na rodinném domě ve Vinarech.

„Žádná smlouva na to ale sepsaná nebyla, měli jsme jen ústní dohodu," poznamenal svědek.

Hlavní líčení bude u Okresního soudu v Olomouci pokračovat v úterý 11. listopadu, kdy budou vyslechnuti další svědci.

Přerovský primátor Jiří Lajtoch, jeho tehdejší náměstek Josef Kulíšek, radní Václav Zatloukal a Jaroslav Čermák a úředníci z odboru rozvoje a z oddělení investice Pavel Gala a Jiří Raba jsou obžalováni ze sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby.
Oprava zimního stadionu v Přerově měla být předražena o 9 milionů korun, stavba domova důchodců o 30 milionů. Primátor Jiří Lajtoch měl mít podle obžaloby navíc osobní prospěch. Dodavatel stavebních prací – Přerovská stavební společnost mu měla postavit bazén, radnímu Václavu Zatloukalovi zase provádět stavební práce na jeho rodinném domě. Všichni obžalovaní vinu odmítají.

Šest jednacích dní 

Hlavní líčení s primátorem města Přerova Jiřím Lajtochem (ČSSD), jeho prvním náměstkem Josefem Kulíškem (ODS), dvěma radními Václavem Zatloukalem (ČSSD) a Josefem Čermákem (ODS) a dvěma úředníky magistrátu Pavlem Galou a Jiřím Rabou začalo v úterý 4. listopadu od 8 hodin v budově Okresního soudu v Olomouci.

Hlavní líčení naplánoval soudce na šest jednacích dní - od úterý 4. do čtvrtka 6. listopadu, a následující týden od úterý 11. do čtvrtka 13. listopadu.

Primátor, jeho náměstek, dva radní a dva úředníci magistrátu jsou obžalování ze dvou činů - sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a zneužití pravomoci úřední osoby.

Přerovská kauza v kostce

Co tvrdí policie?

*Detektivové z protikorupčního útvaru obvinili v červenci 2011 jedenáct přerovských radních a dva úředníky magistrátu ze zneužití pravomoci úřední osoby a zločinu sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě.
Původní okruh obviněných se nakonec zúžil na šest osob - mimo jiné i primátora Jiřího Lajtocha (ČSSD). Stíhání sedmi bývalých radních bylo zastaveno.

Dům a bazén přerovského primátora a senátora Jiřího Lajtocha v ulici U Žebračky*Podle protikorupční policie měly vícepráce na stavbě Domova pro seniory a zimního stadionu, které pro město realizovala Přerovská stavební společnost, překročit dvacetiprocentní limit.

*Přerovský primátor a senátor Jiří Lajtoch (ČSSD) měl zatajit v čestném prohlášení o majetku za rok 2008 výstavbu svého bazénu za 533 tisíc korun (dům Jiřího Lajtocha v Přerově na snímku vpravo) a uvedl tento údaj až v dodatečném prohlášení za rok 2010. Faktura, vystavená za provedení těchto prací na částku 278 292 korun, nebyla v době splatnosti a ani po ní až do druhé poloviny roku 2010 uhrazena. Platba vyfakturované částky, včetně penále z prodlení, nebyla podle policie ze strany PSS požadována, ani vymáhána. Primátor uvedl, že všechny práce kolem bazénu řádně uhradil.

*Náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS) měl mít dlouholeté osobní neformální vztahy se zástupci soutěžitele.

*Přerovský radní Jaroslav Čermák (ODS) měl mít obchodní vztah se soutěžitelem, tedy Přerovskou stavební společností, jenž spočíval v poskytování bezpečnostních služeb. Toho se měl dopustit tím, že měla jeho firma zajišťovat ostrahu staveniště Domova pro seniory v Přerově, a to až do ukončení stavby.

Přerovský radní Václav Zatloukal (ČSSD)*Přerovský radní Václav Zatloukal (ČSSD)- na snímku vpravo - měl podle policie přijímat v době rozhodování o předmětných zakázkách, v průběhu jejich realizace i po jejich skončení majetkový prospěch v podobě stavebních prací. Firma PSS se podle policistů podílela na stavbě jeho rodinného domu, a to bez uzavření řádné smlouvy o dílo. Fakturu na 3,1 milionu korun měl uhradit pouze částečně ve dvou splátkách, a to do výše 790 tisíc korun.
Poté, co tyto skutečnosti vyšly najevo v rámci prověřování policie, měl vyvíjet snahu o vyřazení faktury z účetnictví PSS a nahrazení fakturou novou na částku nižší.