„Ostravský soud svým usnesením z 8. března přerušil řízení o obou žalobách, které se týkají stavby dálnice D1 v úseku Říkovice - Přerov. Přerušeno bude až do rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení příslušného paragrafu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento návrh byl podán na podnět Dětí Země,“ shrnula mluvčí Krajského soudu v Ostravě Vilemína Hana Ondrušová.

Doplnění jedné věty umožnilo prodloužit platnost stanovisek EIA pro celkem devět staveb, včetně D1 u Přerova. „Krajský soud řízení přerušil, což je standardní postup. Soud se žalobními body zabývá a buď je uzná, nebo zamítne. Pokud nemůže nějaký žalobní bod rozhodnout sám, tak řízení přeruší - nyní kvůli návrhu na zrušení části zákona číslo 100/2001 Sb. Není to klasická ústavní stížnost, ale Děti Země namítají, že je zákon v rozporu s Ústavou,“ řekl šéf spolku Miroslav Patrik.

Ten očekává, že by mohl Ústavní soud ve věci rozhodnout někdy na počátku příštího roku. „Předpokládáme, že rozhodování potrvá několik měsíců. Když jsme podávali první stížnost proti stejnému zákonu v listopadu roku 2018, rozhodl Ústavní soud za osm měsíců,“ konstatoval Miroslav Patrik.

Práce na stavbě dálnice D1 v úseku u Přerova běží podle šéfa brněnského závodu Davida Fialy podle harmonogramu. Počasí stavbě přeje.

„Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě respektujeme a jsme zvědaví na výsledek. U Ústavního soudu to skončilo kvůli sporu o platnost stanoviska EIA, kdy tento úsek dálnice byl součástí devíti prioritních staveb se zvláštním procesem posuzování,“ vysvětlil David Fiala.

Stavba dálnice D1 v úseku mezi Říkovicemi a Přerovem, 30. ledna 2023
Děti Země a Krajina Dluhonice opět napadly stavbu D1 u Přerova, kvůli kácení

Stavba deset kilometrů dlouhého úseku D1 Říkovice - Přerov začala v prosinci loňského roku. Krátce poté, co zástupci Ředitelství silnic a dálnic, města, kraje a dodavatelské firmy poklepali na základní kámen nového úseku, ale dorazily na soud dvě žaloby Dětí Země na stavební povolení.

Práce to ale nezbrzdilo, protože žaloby nemají odkladný účinek. Krajský úřad v Olomouci také nedávno zamítl odvolání Dětí Země proti stavebním povolením na některé vedlejší objekty.

Práce to ale nezbrzdilo, protože žaloby nemají odkladný účinek. Krajský úřad v Olomouci také nedávno zamítl odvolání Dětí Země proti stavebním povolením na některé vedlejší objekty.

Vrtají se piloty

„Aktuálně provádíme skrývku ornice a probíhá vrtání zkušebních pilot mostů. Vysypávají se také sanační vrstvy z kamenité sypaniny,“ popsala průběh prací na úseku D1 u Přerova mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

V běhu je i projektování realizační dokumentace. „Schvalují a testují se materiály do násypů. Plánuje se výstavba odvodňovacího kanálu, který bude svádět srážkové vody z budoucí dálnice,“ doplnila.

Řeší se i takzvané konsolidační násypy, které svou vahou tlačí na podloží v místech zakládání mostů tak, aby materiál podloží „dosedl“. „Tato konsolidace by měla trvat zhruba půl roku. Za tímto účelem se osazují měřící body, inklinometry, na nichž se bude sledovat skutečný průběh sedání, a ten se bude vyhodnocovat,“ řekla.

Silnice druhé třídy mezi Přerovem a Rokytnicí natrvalo uzavře dostavba dálnice D1
Silnici z Přerova do Rokytnice zavírá stavba dálnice. Navždy

Řeší se i takzvané konsolidační násypy, které svou vahou tlačí na podloží v místech zakládání mostů tak, aby materiál podloží „dosedl“.

„Tato konsolidace by měla trvat zhruba půl roku. Za tímto účelem se osazují měřící body, inklinometry, na nichž se bude sledovat skutečný průběh sedání, a ten se bude vyhodnocovat,“ řekla.

Tři mimoúrovňové křižovatky, čtrnáct mostů

Součástí dálnice u Přerova budou tři mimoúrovňové křižovatky, čtrnáct mostů a protihlukové stěny o délce čtyři kilometry. Nejnáročnějším objektem je ocelová konstrukce, která překonává jak řeku Bečvu, tak čtyřkolejnou železniční trať.

Navržena byla dlouhá estakáda z ocelových nosníků na betonových sloupech. Mostovka má délku necelý kilometr. Náročná stavba vypukne v květnu. „V tuto chvíli se připravuje výroba ocelové konstrukce pro mostní estakádu přes řeku Bečvu, železnici a skládku Precheza,“ upřesnila mluvčí firmy Strabag.

Na stavbě úseku D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, která si vyžádá náklady 6,92 miliard korun, se podílí sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc. S dokončením se počítá v roce 2025.