Majitel vodního díla a jezu v katastru obce Kokory Jan Filák čelí obžalobě z nedbalostního trestného činu obecného ohrožení, za což mu hrozí odnětí svobody od dvou do osmi let. Obžalobě čelí jak právnická, tak fyzická osoba.

„Obžalovaný jako jediný statutární zástupce společnosti v souvislosti s povodňovou situací na řece Olešnici nedbal zákonných ustanovení, která vyplývají z vodního zákona. Došlo tak k vybřežení říčky Olešnice a zatopení části Brodku u Přerova s následnou majetkovou újmou, která dosáhla téměř 14 milionů korun,“ shrnul obžalobu státní zástupce David Pivoda.

Takto v roce 2020 vypadaly zaplavené ulice v Brodku u Přerova:

Fotogalerie: Povodeň v Brodku u Přerova, říjen 2020, vylitá Olešnice

„Stavidlo na jezu bylo v poloze dole, nebylo vyhrazeno a v důsledku toho se začala voda vylévat z koryta říčky a došlo k zaplavení obce,“ popsal. V důsledku nedbalostního deliktu bylo zatopeno sedm desítek domů a poškozených je více než stovka - včetně městyse.

Povodeň udeřila v Brodku v noci ze 14. na 15. října 2020. Voda z rozbouřené Olešnice zaplavila několik ulic - Třebízského, Nerudovu, Majetínskou, ale i 28. října nebo Masarykovo náměstí. Na místě tehdy zasahovalo patnáct hasičských jednotek.

Nedostavil se kvůli zdravotnímu stavu

Státní zástupce David Pivoda navrhl ve středu hlavní líčení odročit. „S ohledem na právní kvalifikaci a trestní sazbu nelze jednat v nepřítomnosti pana obžalovaného,“ zdůvodnil.

Obhájce obžalovaného ale vzápětí vznesl vůči soudu námitku podjatosti. „Dnes v noci bušili na vrata jeho firmy těžkooděnci. Je zde snaha dostat klienta za každou cenu do jednačky. Klient z toho mohl mít vážné problémy, neřkuli smrt,“ řekl obhájce Miloslav Jančík. Námitka podjatosti byla vznesena vůči celému senátu.

„Lékařské zprávy svědčí o tom, že se jedná o stresový faktor, který způsobuje srdeční arytmie u klienta. Je po transplantaci dvou životně důležitých orgánů a za této situace dnešního rána, kdy se mohl soud konat v jeho nepřítomnosti, posílat těžkooděnce, aby klienta doručili k soudu, je podle mého názoru ne nemorální, ale zcela za hranou,“ dodal.

Zmocněnec poškozených majitelů domů Michal Krčma je ale přesvědčený o tom, že se jedná o obstrukční jednání. „Můj názor je takový, že stále dochází k obstrukcím. Proto se senát shodl na tom, že když tady není další lékařská zpráva nebo obžalovaný nebyl hospitalizovaný v nemocnici, aby mu to bránilo v účasti na dnešním hlavním líčení, využil trestního řádu a pokoušel se předvést obžalovaného, aby hlavní líčení nebylo zmařeno. To se bohužel nepodařilo,“ konstatoval. Podle něj by měl být zpracován lékařský posudek k posouzení zdravotního stavu obžalovaného.

Senát kvůli námitce podjatosti zasedal po odročeném hlavním líčení, k jakému závěru ale dospěl, soudkyně Karolína Hoderová neprozradila. „Jak jsme rozhodli, v tuto chvíli nemohu říci, protože usnesení ještě nebylo doručeno stranám,“ uzavřela soudkyně, která hlavní líčení odročila na neurčito.