„Rozptylové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé a budou i nadále. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat většinou nad hodnotou stanoveného imisního limitu – 50 mikrogramů na metr krychlový,“ informoval v úterý ráno Eduard Jarcovják z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Na znečištění ovzduší ve městech se podepisuje provoz aut, proto ČHMÚ už při vyhlášení smogové situace v Olomouckém kraji v úterý ráno doporučil maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a upřednostnit veřejnou dopravu. V Přerově mohou lidé cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma.

„Nemocným s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším občanům a malým dětem doporučujeme zdržet se při pobytu venku a fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,“ připomněl ČHMÚ.

Smogovou situaci vyhlašuje ČHMÚ, jsou-li dvanáctihodinové průměry překročeny na polovině stanic. Rozhodující j také předpokládaný vývoj koncentrací během následujících čtyřiadvaceti hodin.