Ta byla doposud ředitelskou Střední pedagogické školy. Proti slučování obou škol se loni postavili studenti a jejich rodiče, kteří sepsali několik petic a uspořádali i demonstraci před budovou školy.