Samosprávám tento týden představili čtyři varianty obřího přivaděče vody na Olomoucko a Přerovsko. Dvě počítají s vedením nové trasy na Šternbersko. Z vedení kraje zní hlasy o megalomanském projektu, po kterém nyní není poptávka. 

Sucho se má řešit jinak

„Na daném úkolu intenzivně pracujeme, aby bylo zadání vlády naplněno. Rozpracování záměru do variant, včetně cenové náročnosti, a celkového hodnocení předložíme v termínu,“ sdělila Deníku mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„K variantám se Povodí Odry nebude zatím vyjadřovat. Vše včas předáme Ministerstvu zemědělství, které, potažmo vláda bude rozhodovat,“ dodala mluvčí státního podniku.

Zástupcům samospráv byly ve čtvrtek v Ostravě představeny celkem čtyři varianty obřího přivaděče vody na Olomoucko a Přerovsko.

Dvě by vedly novou trasu směrem ke Šternbersku a dvě varianty probíhají cestou posílení již existujícího přivaděče směrem k Přerovsku.

„Až nyní se můžeme bavit o konkrétních řešení, jejich předpokládaných nákladech, a to jak investičních, tak provozních. V tom bylo dnešní jednání jednoznačným přínosem. Doposud se celá záležitost přivaděče vody ze Slezské Harty do Olomouckého kraje řešila především na vládní úrovni bez systematické konzultace s územím, kterého se to má týkat,“ hodnotil ve čtvrtek Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí zvolený za koalici Pirátů a Starostů.

Olomoucký kraj ovšem podle něj „neidentifikuje“ vážnou poptávku po takovém projektu.

„Osobně jsem názoru, že sucho se má řešit jinak, než dlouhými rourami mezi kraji. Pokud v úsilí na záchranu přirozeného klimatu zcela selžeme, může toto v budoucnu připadnout jako alternativa ke zvážení. Do té doby bychom však měli nasměrovat energii a peníze spíše do chytrého hospodaření s vodou v krajině, než do podobných megalomanských projektů,“ poukázal Šmíd.

Nevyužitá kapacita

Nad aktivitou se na podzim pozastavil například Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc, která na Olomoucku vlastní osm vodovodů a 19 pramenišť o celkové vydatnosti 832 litrů za sekundu.

„Nevím, proč se nyní řeší převod vody ze Slezské Harty na Olomoucko. Desítky let tady mluvíme o tom, že pokud se nebude vody dostávat, půjdeme cestou rozšiřování na Dubicko a Mohelnicko," reagoval.

Úvahy o propojení povodí Odry a Moravy pro vodárenské účely nejsou nové. O zásobování Olomoucka z Úpravny vody Podhradí u Vítkova v Oderských vrších se uvažovalo již v 70. a 80. letech minulého století.

„To byl ostatně jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto o vybudování nádrže Slezská Harta a proč byla Úpravna vody Podhradí jako největší úpravárenský provoz v tehdejším Severomoravském kraji technicky navržena na danou výrobní kapacitu,“ sdělil Deníku mluvčí společnosti Marek Síbrt.

V současnosti není kapacita systému plně využita jak z hlediska zdrojů v podobě údolních nádrží, tak výrobních kapacit v podobě centrálních úpraven pitné vody. Rezerva činí přes 900 litrů za sekundu.

Potrubí už je až k Hranicím

Část infrastruktury již existuje. Upravená voda z kaskády na řece Moravici jím proudí na Přerovsko. V systému Ostravského oblastního vodovodu je vybudován vodovodní řad z povodí Odry do povodí Moravy k Hranicím, odkud je odebírána pitná voda pro Přerovsko.

Kapacita tohoto přivaděče není plně využita – odběry jsou na úrovni jedné třetiny maximální kapacity. Je tak k dispozici 100 až 150 litrů za sekundu, což orientačně znamená spotřebu města se 100 tisíci obyvateli.

„Pro vládou deklarovaný objem vody 1000 litrů za sekundu převedený z povodí Odry do povodí Moravy s potenciálním využitím infrastruktury SmVaK Ostrava by bylo nezbytné vybudování nového přivaděče, čerpací stanice, vrcholového vodojemu a dalších zařízení,“ dodal mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Vláda, potažmo Ministerstvo zemědělství na podzim odůvodnila přípravy přivaděče chybějící vodou na Olomoucku a Přerovsku v uplynulých suchých letech.

„Od roku 2015 do jara 2020 se řada lokalit v povodí Moravy, zejména oblast Hornomoravského úvalu, Olomoucko, Přerovsko a Haná, potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody. Docházelo k přetěžování současně využívaných zdrojů, a to zejména v jejich vazbě na životní prostředí a jeho ochranu,“ vysvětloval mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.