Sto let od úmrtí Antonína Cyrila Stojana si věřící připomenou 29. září na Velehradě

Bohoslužby se zúčastnili také duchovní z Velehradu, Kroměříže, Olomouce či Přerova. Připomínka významného výročí vyvrcholí na Velehradě 29. září - přesně v den, kdy arcibiskup Stojan zemřel.

Žil výhradně pro službu

„Arcibiskup Stojan byl výjimečným mužem, obdarovaným od Boha. Velmi ho ovlivnilo prostředí, ve kterém se narodil a žil, takže i o tom bych chtěl dnes mluvit - i my bychom se měli nechat ovlivňovat prostředím a lidmi, kteří jsou kolem nás, protože nám to pomáhá vytvářet kořeny,“ řekl před začátkem bohoslužby v Beňově biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

Podle jeho slov byl arcibiskup Stojan člověkem, který žil výhradně pro službu.

„Nehledal zisk ani prospěch. Naše moderní doba je nakloněna tomu, jít za tím, kde člověk něco získá, kde je pro něj nějaký přínos. To u Stojana nebylo - byl to člověk čiré služby, což ukazuje velkou cestu,“ řekl.

Obnovil Velehrad i Svatý Hostýn

I když byl Stojan arcibiskupem jen dva roky, zanechal po sobě úctyhodné dílo - obnovil Velehrad i Svatý Hostýn, přičinil se o postavení 139 kostelů a 64 far. Jeho korespondence obsahuje na 90 tisíc listů. Církev nyní usiluje o jeho svatořečení.

„Proces svatořečení je po stránce administrativně přípravné hotový. Dosáhl té nejvyšší hodnosti, která je možná - a tou je ctihodný boží služebník. Teď se v celém procesu čeká jen na zázrak, jenž by byl příležitostí k tomu, aby byl Stojan blahořečen,“ uvedl biskup Nuzík.

„Zkoumá se i to, jestli mimořádné uzdravení, které prožil arcibiskup Jan Graubner v době, kdy onemocněl covidem, nemůže být také tímto zázrakem. Věřící se tehdy modlili u hrobu arcibiskupa Stojana na Velehradě a k bazilice přicházely každý večer desítky lidí. Další stovky se připojovaly díky on-line přenosu z této modlitby,“ dodal Nuzík.

Přijel i duchovní z Velehradu

Do Beňova přijeli na slavnostní bohoslužbu i duchovní z jiných míst - mezi nimi i Vojtěch Šíma, rektor poutního domu na Velehradě. Ten založil právě arcibiskup Stojan.

„Za rok to bude přesně sto let, co tento dům stojí. Stojanův záměr byl, aby se lidé vzdělávali i ve víře, a pak měli také prostor, kde se mohou ztišit k modlitbě a zamýšlet nad božím slovem. Tento dům trvá i s komunistickým přerušením dodnes,“ zmínil.

Od Antonína Cyrila Stojana se podle svých slov stále učí.

„Naši předkové nám často ukazují, kde je zdroj, ze kterého čerpáme. My kolikrát čerpáme ze zdrojů, které neprospívají k dobru života. Tito světci nám ukazují, kde zdroje života jsou - člověk to objevuje a začne z nich čerpat,“ uvedl.

Arcibiskupa Stojana připomene na Velehradě v pátek 29. září kněžská pouť, ale oslavy budou pokračovat celý víkend. Dorazit by na ně měl i pražský arcibiskup Jan Graubner.

Sochu daroval obci

Odkaz arcibiskupa Stojana připomíná v rodném Beňově nejen lípa, která je po něm pojmenovaná, ale i muzeum. Stojanova lípa je stará 141 let a je na seznamu památných stromů.

„Když jsme dostali darem sochu, kterou zhotovil Jan Kozel, uspořádali jsme mezi obyvateli obce anketu. Chtěli jsme vědět, jaký je jejich názor na to, kde by měla stát. Většina obyvatel se vyjádřila pro její umístění na paloučku u kostela,“ přiblížil starosta Beňova Ivo Pitner.

Až vyrobí podstavec

Socha sem bude umístěna až v příštím roce, nejprve je nutné zhotovit podstavec.

Sochař Jan Kozel se nechal inspirovat dílem svého předchůdce Josefa Hladíka.

„Vycházel jsem ze sádrového modelu z roku 1930, jiné poznatky nemám. Ten je asi třetinový oproti současné soše z umělého pískovce,“ zmínil sochař, který pochází z Bystřice pod Hostýnem.

Na skulptuře začal pracovat ve svých sedmdesáti letech.

„Dokončil jsem ji za patnáct let, v pětaosmdesáti,“ uzavřel s úsměvem.