Během této akce se zájemci budou moci například projít s bílou holí, zastřílet si na laserové střelnici, dozvědět něco o vodících psech nebo si vyzkoušet běžné úkony bez kontroly zraku.

Dále se mohou seznámit s prací na PC s hlasovým výstupem a s aktivitami přerovského TyfloCentra, které sídlí na Čechově ulici v Přerově.

Ve stejný den se koná v Přerově také veřejná sbírka nazvaná Bílá pastelka, kterou pořádá letos už podeváté Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Výtěžek je určen na nákup pomůcek, které mají ulehčit život slabozrakým a nevidomým.