Podle ředitelů se dá očekávat ještě větší nápor, než loni.

Předběžné odhady pracovníků odboru sociálních věcí a školství magistrátu hovoří o tom, že by mělo v září usednout v lavicích více dětí než loni.

„Odhadujeme, že jich přijde k zápisu na 550, zatímco v loňském roce jich bylo 520. Z tohoto počtu má ale vždy 80 až 90 dětí povolený odklad," shrnula Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství.

Co je hlavní příčinou nárůstu počtu dětí?

„Je způsobený tím, že do škol nastoupí silné ročníky dětí, které se narodily v roce 2008," vysvětlila.

Právě v tomto roce oznamovali porodníci na Přerovsku baby boom. Křivka porodnosti začala postupně klesat až v minulých letech.

Kvůli velkému počtu nových žáků otevře čtyři první třídy Základní škola Trávník, která patří ve městě k nejvyhledáva­nějším. Na zápisy se tu už v předstihu připravují formou Pohádkového učení.

„Jde o to, aby se děti seznámily s prostředím školy, již budou navštěvovat, a podívaly se, jak vypadá vyučovací hodina. Rodiče zase mají možnost zjistit, zda je jejich dítě dostatečně zralé – tedy, jak se dokáže soustředit, a jestli zvládá jemnou motoriku," prozradila ředitelka školy Kamila Burianová.

Smyslem speciálních „přípravných hodin" je zbavit děti ostychu z neznámého prostředí. Navíc se můžou seznámit s budoucími spolužáky a kamarády.

Pohádkové učení se na ZŠ Trávník uskuteční ve třech termínech – 16. a 21. ledna a pak také 6. února, a to vždy od 16 hodin.

Podobné akce se konají i na jiných školách a většina z nich má už nyní potřebné informace, týkající se zápisů, vyvěšené na svých webových stránkách.

Přednostně děti z obvodu

Zápisy se v Přerově uskuteční na osmi základních školách – J. A. Komenského v Předmostí, Svisle, Velká Dlážka, Boženy Němcové, Trávník, Za mlýnem, U Tenisu a Želatovská.

Rodiče ale můžou přihlásit své ratolesti také do soukromé základní školy v Máchově ulici.

Do prvních ročníků se povinně zapisují dětí, které do 31. srpna 2014 dovrší věku šesti let. Požádá-li o to zákonný zástupce, je možné ve stejném termínu zapsat i ty, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šesti let do 30. června roku 2015. K zápisu přijdou i děti, které měly loni odklad.

Rodiče si můžou vybrat libovolnou školu. Město ale už před časem přijalo obecně závaznou vyhlášku – ředitel je podle ní povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.

Rodiče potřebují k zápisu rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu, pokud ho tedy škola vyžaduje.