Maminka dívenky, která v září nastoupí poprvé do školy, pohlédne na cenovku pod moderním školním pouzdrem a taktně nasměruje předškolačku k levnějším výrobkům. Podobná malá dramata se ke konci srpna odehrávají téměř ve všech papírnictvích. Při vysokých výdajích za nákup školních pomůcek může rodičům vypomoci i takzvané pastelkovné.

„Často se stává, že rodiče musí volit mezi přijatelnou cenou a přáním dětí, které v reklamě nebo u svých kamarádů zahlédnou moderní a také dražší pouzdro či aktovku,“ uvedla prodavačka v papírnictví na Žerotínově náměstí v Přerově.

Přestože se dětskému přání těžce odolává, ceny školních pomůcek dosahují i nevídaných částek. Navíc se nejedná pouze o jednu věc, ale rodiče přicházejí do obchodů s celým seznamem, kterým je vybavila příslušná základní škola.

„Pro svou dceru, která v září půjde do první třídy, nakupuji školní pomůcky už od začátku měsíce, ale pořád ještě nemáme všechno. Kupovaly jsme aktovku, pouzdro, obaly a další nezbytné věci do školy. Zaplatila jsem už asi 1500 korun, ale předpokládám, že ještě tak tisíc korun na tyto pomůcky vynaložím,“ popsala přípravu své dcery na první školní den Soňa Kuželová z Přerova. Jak uvedla, školní aktovku dítě využije přibližně jeden až dva roky, pak z ní vyroste.

Určitou výpomocí pro rodiče prvňáčků v téhle svízelné situaci je takzvané pastelkovné. Jedná se o tisícikorunový příspěvek na školní potřeby, který vyplácejí stejně jako ostatní dávky státní sociální podpory příslušné úřady práce.

„Pastelkovné je jednorázová dávka pro děti, které nastupují do prvních tříd. Tisíc korun dostanou ty děti, které v květnu příslušného roku měly nárok na přídavek na dítě. Další podmínkou pro vyplacení pastelkovného je rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce ze základní školy, kterým se dokládá, že dítě v září skutečně nastoupí do první třídy. To znamená, že děti, které sice byly v lednu u zápisu, ale kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, na tuto dávku nárok nemají,“ vysvětlila Zuzana Schindlerová z odboru státní sociální podpory v Přerově.

Jak uvedla, v letošním roce od ledna června bylo na pastelkovném v okrese Přerov vyplaceno rodičům celkem 105 tisíc korun. Za loňský rok tato částka činila 925 tisíc korun.