Školka neslouží jen místním, ale díky tomu, že se zaměřuje na děti s dýchacími problémy, vozí sem své potomky i například rodiče z Přerova.

Podle ředitelky budova rekonstrukci nutně potřebovala.

„Jen loňský rok se řešilo nespočetně havárií se starým litinovým vodovodním a kanalizačním potrubím. Poslední velkou investicí do budovy školky byla střecha, která byla rekonstruována ještě za minulého režimu,“ upozornila ředitelka Ilona Zapletálková.

Školku navštěvuje dvaačtyřicet dětí a i když její udržení znamená pro obec s dvě stě padesáti obyvateli velkou zátěž, starostka ji rozhodně podporuje.

„Přežili jsme i léta krize před třemi, čtyřmi lety, kdy bylo dětí opravdu málo. Nyní jezdí mikrobus, který sváží i děti z okolních obcí. Další rodiče si přiváží své potomky sami, takže mateřinku navštěvují i třeba děti z Přerova, Zábešní Lhoty či Nahošovic,“ uvedla Markéta Kropáčková, starostka Líšné.

Nedávno dokončená rekonstrukce, na níž obec získala dotaci ve výši 1,2 milionů, není poslední opravou, která budovu čeká.

„Postupně chceme školku opravit celou. Teď řešíme zateplení včetně výměny oken, které by ale vyšlo na tři miliony korun,“ doplnila starostka.