Oproti běžné návštěvě muzea obsahuje program i komentovaný výklad, při kterém mají děti možnost doslova si ohmatat předměty ze sedmnáctého století. Jejich představivost v tom podporují zvukové a obrazové aktivity a hravé objevování důležitých údajů na netradiční časové ose.

Program začal v úterý a přihlášené školní třídy se do něj mohou zapojovat víceméně po celý rok.

„Protože je ve stálé expozici, je koncipován celoročně a není problém ho kdykoliv zopakovat. Má dvě varianty – pro mladší děti ve věku od pěti do jedenácti let a pro starší ze středních škol a druhého stupně základních škol. Už teď mámě rezervace do půlky listopadu," uvedla muzejní pedagožka Kateřina Tomešková.

Menším dětem se v něm představí postava myšky, která vběhne do třídy a začíná pozorovat, jak vypadala tehdejší škola. Druhá varianta je pro starší žáky a vystoupí v ní paní Komenská, která vzpomíná především na přerovské působení slavného učitele národů.

„Pouštíme dětem také zcela nový film o J. A. Komenském. Jeho veřejná projekce se poprvé uskuteční 17. listopadu během prezentace archeologických vykopávek z odkryvu základů bratrského sboru u nábřeží," doplnila.

Jakmile se děti dozví potřebné vědomosti, pustí se do sestavování neobvyklé časové osy.

„Pracují s dobovými artefakty. I když jsou to jen kopie, tak si myslím, že je pro ně možnost dostat do rukou bibli ze sedmnáctého století velká věc. Děti si mohou nasadit na hlavu třeba i klobouk žoldáka z třicetileté války. Dozví se také, jak vypadal prstýnek manželky pana Komenského," dodala.

Pro děti je nachystáno i patnáct zvukových ukázek, které byly nahrávány při práci s historickými předměty z depozitáře.

„Návštěvníci uslyší například nalévání vína z cínové konvice nebo unikátní zvuk kyvadlových hodin – prvního strojku dovezeného do naší země, který nedávno rozpohybovali kolegové z Muzea hodin ze Šternberka," prozradila Kateřina Tomešková.

Na závěr pak účastnici program obdrží badatelský list a napíší učiteli národů dopis, který si poskládají včetně napodobení jeho podpisu. Na něj poté dostanou razítko s emblémem slavného pedagoga, na kterém je uveden jeho citát "Vše ať plyne bez násilí".

Program v muzeu vrcholí vstupem do depozitáře, který není veřejnosti běžně přístupný. V něm je připravené zátiší s pracovištěm J. A. Komenského, kde nechybí jeho plášť, židle, truhlice či rozepsaný dopis. Děti mají možnost vidět velkou knihovnu, ve které se nachází také mapa Moravy, kterou Komenský vytvořil v roce 1624.

„Málokdo ví, že dostal pozvání přednášet také na americkém Harvardu. Tam ovšem neodcestoval, protože mu plavba na lodi způsobovala zdravotní potíže," uzavřela.