„Dopravní výchova je určena žákům prvního stupně. Na výuce se besedami podílejí také studenti střední zdravotnické školy a přerovští hasiči,“ uvedl Jan Gregovský ze SVČ Atlas a Bios.

V zimní části se děti teoreticky připravují na letní – praktickou část. Ta je každoročně zahájena v dubnu prestižní soutěží mladých cyklistů.