Inteligentní využívání dešťové vody je podle ekologů zřetelným úkolem už několik let, a to s ohledem na měnící se klima v naší zemi.

„Škola má ve svém areálu rozsáhlé zelené plochy se stromy a keři a jsou zde i venkovní sportoviště. Ke své údržbě vyžadují dostatečné množství vody k zalévání či snížení prašnosti - a využití kumulované dešťové vody je pro tyto účely ideální,“ shrnul náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Na projekt může škola získat dotaci - Ministerstvo životního prostředí totiž letos v březnu vyhlásilo výzvu k podání žádosti o poskytnutí podpory, díky níž se mohou zájemci ucházet o peníze na zachytávání dešťové vody u veřejných budov včetně škol. Dotace se může vyšplhat až na 85 procent uznatelných výdajů.

Zhruba za milion

„Ředitel školy už vstoupil do jednání s poradenskou společností a projektantem, protože jsme chtěli mít o záměru bližší informace. Vybudování nádrže na zadržování dešťové vody do maximálního objemu 50 metrů krychlových by přišlo zhruba na milion korun,“ doplnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Pokud by se škole podařilo získat dotaci, pohybovala by se spoluúčast města kolem 150 tisíc korun.

Vedení Základní školy Želatovská ale ještě musí pro svůj záměr získat podporu zastupitelů, kteří budou v srpnu schvalovat posílení rozpočtu o sto tisíc korun na předfinancování části uznatelných výdajů projektu. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, vrátí se tato částka zpět na účet města.