„Na navýšení částky se podílejí zejména nahlášené škody na infrastruktuře,“ uvedl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Svým rozsahem jsou škody obyvatel velmi různorodé, od zaplavených sklepů až po totální zničení obydlí. Asi stovka budov se nebude opravovat a bude určena k demolici.

„Na Moravě jsou kromě velkých škod na infrastruktuře a obecním majetku evidovány i rozsáhlé zemědělské škody, a to na porostech v blízkosti vodních toků,“ dodal Bálek.

Pojišťovna se snaží co nejvíce vyjít vstříc lidem a posílila proto své týmy až pětinásobně.

Například na Novojičínsku pomáhají mobilním technikům a likvidátorům dokonce pracovnice z přepážek, které zajišťují potřebnou administrativu a poskytují rady lidem. Pomáhají jim také s vylplňováním seznamů poškozených věcí.

„Pro zjednodušení a zrychlení likvidace poslala Česká pojišťovna od začátku minulého týdne do postižených míst 500 kusů jednorázových fotoaparátů spolu s potřebnými formuláři. V současné době jsou klientům vypláceny zálohy a ti, kteří mají uzavřeny platné pojistné smlouvy, mohou kromě záloh získat také příspěvek na náhradní ubytování, pokud se jejich dům po záplavách stal neobyvatelným,“ upřesnil Bálek.

Více škod po povodních je hlášeno v okrese Nový Jičín, kde pojišťovna eviduje téměř dva tisíce sto událostí a v okrese Jeseník, kde nahlášené pojistné události překročily hranici devítiset žádostí.

„Přestože současné povodně jsou pro klienty i Českou pojišťovnu kalamitou, nemají takový rozsah jako povodně z roku 1997 nebo 2002. Na konci tisíciletí vyplatila tehdy pojišťovna na Moravě a Východních Čechách na pojistných plnění přes pět miliard korun, v roce 2002 to byla částka téměř dvojnásobná,“ doplnil statistická data Bálek.