Prostranství po zbouraných domech, které tuto čtvrť hyzdily, hodlá město zatravnit a vysadit na něm stromy. O nové podobě území rozhodne projektant.

„Vybydlené domy v této lokalitě byly loni srovnány se zemí, suterénní prostory baráků zasypány stavebním recyklátem a suť odvezena. Teď čeká území o rozloze pět tisíc metrů čtverečních obnova,“ přiblížila plány radnice mluvčí Lenka Chalupová.

Město chce parcelu zatravnit, provést zde sadové úpravy, nakoupit nové lavičky i odpadkové koše.

Úpravy mají zkrášlit prostředí pro pěší, kteří Škodovou ulicí denně procházejí na cestě k nádraží, ale na druhou stranu se přizpůsobí tomu, že je tato čtvrť součástí sociálně vyloučené lokality.

„Náklady na úpravu se budou pohybovat kolem pěti milionů korun. Po schválení finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace, která přijde zhruba na 150 tisíc korun, zahájíme výběrové řízení na projektanta. Ten vypracuje projekt na využití území,“ nastínil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Revitalizace podmínkou dotace

Ve Škodově ulici ještě před lety stálo osm domů a v osmi desítkách bytů žili železničáři se svými rodinami.

Od osmdesátých let sem byli ale sestěhováni neplatiči a nepřizpůsobiví a řada bytů byla doslova vybydlena.

Město proto v roce 2007 prodalo zchátralé domy i s nájemníky soukromé firmě Opera Bohemia - a to za částku 1,5 milionu korun.

Společnost se zavázala, že Romy přestěhuje, lokalitu zvelebí a vzniknou zde multifunkční domy s obchůdky a byty.

Stěhování nájemníků se ale vleklo několik let, firma mezitím zkrachovala, a o osudu lokality nakonec rozhodoval insolvenční správce.

Parcely od něj město znovu odkoupilo a zchátralé domy srovnalo se zemí.

„Za demolici město zaplatilo tři a půl milionu korun, z toho dva a půl milionu činila státní dotace. Jednou z podmínek pro její získání bylo, že bude území do tří let revitalizováno,“ vysvětlil Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu.

Žalostný stav

Dnes je plocha zanedbaná, nevzhledná a stav vybavenosti - stejně jako vegetace - je žalostný.

Návrh na revitalizaci území by měl řešit především parkové úpravy. Některé z dřevin, které tu rostou, mají ještě dobrou sadovnickou úpravu, takže by je měla nově navržená zeleň a výsadba dřevin vhodně doplnit.

„Počítáme s vykácením náletových a uschlých dřevin a opravou by měly projít také cihlové zídky, oddělující tuto lokalitu od sousedních objektů. Na místě by měl být nový parkový mobiliář, jako jsou zahradní lavičky či koše na odpadky,“ uzavřel náměstek primátora Pavel Košutek (ANO).