„Se sklizní ozimých ječmenů jsme skončili teprve v úterý. Pěstujeme ho na ploše 204 hektarů. Výnos můžu hodnotit jako lepší průměr. Teď nás čeká sklizeň řepky ozimé a potom se pustíme do pšenic a jarního ječmene. Ovšem současná tropická vedra obilovinám příliš nesvědčí, v lehkých půdách zrno zasychá," řekl agronom prosenické zemědělské společnosti Josef Zedek.

Ozimý ječmen je plodina menšího významu a pěstují ho zemědělci spíše ve vyšších polohách. Většina zemědělských podniků ho proto nepěstuje.

Mezi ně také patří zemědělská společnost Pobečví v Rokytnici. Zahájení žní je tak čeká až příští týden, kdy se pustí do sklizně řepky ozimé.

„V hodnocení očekávané úrody bych byl velmi opatrný. Uvidíme, až vjedeme s kombajny do polí," řekl agronom ZS Pobečví v Rokytnici Jaroslav Mackovík.

Podle předsedy Okresní agrární komory v Přerově Josefa Hlavinky zatím porosty vypadají slušně a celkově lze očekávat průměrnou úrodu.

„Nezáleží však jen na výnosech, důležitá je také cena řepky a obilovin," dodal Josef Hlavinka. (dar)