Na to, jak rozšíření skládky pokračuje, se byli ve středu dopoledne podívat zástupci města a technických služeb. „Práce běží podle harmonogramu, ale trochu je zkomplikoval déšť v posledních dnech. Stavba kvůli němu může nabrat mírné zpoždění," uvedl ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík.

Pracovníci odborné firmy začali rozšiřovat skládku v Žeravicích v polovině července. Hlavním důvodem je fakt, že kapacita té stávající už nestačí.

„Rozkládá se na ploše 58 270 metrů čtverečních, což představuje úložný prostor o kapacitě zhruba 671 tisíc metrů krychlových. Teď se plocha rozšíří, a to díky výstavbě dalšího pole s kapacitou více než 225 tisíc metrů krychlových," upřesnil náměstek přerovského primátora Michal Zácha (ODS).

Skládka, do níž putuje smetí z přerovských domácností, byla v místní části Přerova – v Žeravicích – otevřena v roce 1993. Za tu dobu sem bylo uloženo více než 700 tisíc metrů krychlových zbytkového směsného komunálního odpadu.

„Podle poslední objemové bilance má stávající skládka kapacitu na jeden až dva roky, proto se přistoupilo k rozšíření. Studie je vypracovaná na deset sekcí s kapacitou na padesát let," doplnil Radek Koněvalík.

V jednotlivých sektorech

Systém skládkování zůstane i po rozšíření zachován.

„Odpad se na skládce ukládá do jednotlivých sektorů. Ty jsou překrývány inertním materiálem, jako je zemina, cihly a podobně, aby došlo k zamezení zápachu, požárnímu odizolování a úletům lehkých částí," vysvětlila už dříve Miroslava Švadlenková z Technických služeb města Přerova.

Těleso skládky je po celé ploše izolováno jednak minerálním těsněním a jednak speciální fólií, která je chráněna geotextilií. V průběhu provozu skládky je její vliv na okolí pravidelně monitorován analýzou kvality podzemních, povrchových a průsakových vod.